Bilişim Zirvesi'19

Genel Açıklama

Bilişim Zirvesi'19

<p>İstanbul Kongre Merkezi</p>

Bilişim Zirvesi'19

BİLİŞİM ZİRVESİ HAKKINDA

Bilişim Zirvesi, 2000 yılından bu yana Türkiye’nin teknoloji ve bilişim gündemini belirleyen; geleceği bugüne taşıyarak bu konuda bireylerin, şirketlerin ve ülkemizin vizyon, strateji ve yol haritası oluşturmasını destekleyen; yeni teknolojilerin ekonomi, siyaset ve sosyal yaşamımıza etkilerini çok boyutlu ele alan; yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğini ortaya koyan; etki alanı olarak bölge ülkeleri de kapsayan en geniş ve zengin içerikli etkinliği olma özelliğini taşıyor. Her yıl gerçekleştirilmekte olan uluslararası Bilişim Zirvesi – ICT Summit etkinliği, Türk İş Dünyası’nın teknoloji ile etkileşiminin bugününü ve geleceğini konuşturan ülkemizin ve bölgenin lider iş ve işbirliği etkinliği olma özelliğini de devam ettiriyor.

 

 

 

2019 İngilizce Doküman        2019 Bilişim Zirvesi Haberleri

          

 

GEÇMİŞ "BİLİŞİM ZİRVESİ" ETKİNLİKLERİ

BİLİŞİM ZİRVESİ'19 KAPSAMI

Dünyaya geldiğimiz andan itibaren hepimiz her an birçok veri üretiyoruz. Ürettiğimiz verinin hayati önem taşıdığını ve veri olmadan bugünümüzü ve yarınımızı planlayamayacağımızı teknolojinin gelişimiyle birlikte idrak ediyoruz.

Teknolojinin ilk döneminde hayat bu denli karmaşık değildi; daha az üretiyor daha az tüketiyor daha az talep ediyor daha az haberleşiyor daha az paylaşıyorduk. Bilgisayarların keşfi ile birlikte veri de dijital ortamlara taşınmış oldu. Bilgisayar ağları ve internetin dijital verilerin kişiler, şirketler ve ülkelerarası dolaşımını sağladığı noktada da hız çağına adım atmış olduk. Artık bireyler ve toplumlar olarak daha çok üretmeye daha çok daha çok tüketmeye daha çok haberleşip paylaşmaya başladık. Kısacası teknoloji kendi iş ve yaşam modellerini oluşturarak rekabetin ve geleceğin iş dünyası kurallarını yeniden belirledi. İnternetin yanı sıra mobilin hayatımıza girmesiyle başlayan kırılma noktası nesnelerin interneti, bulut, büyük veri analitiği, endüstri 4.0, yapay zekâ, artırılmış sanal gerçeklik, robot teknolojileri gibi başka kırılma noktaları yaratarak bugün bize dijital, bağlantılı, akıllı ve zeki bir dünyayı kazandırmış durumda. Yapay zekâ temelli yeni bağlantılı dünyanın temel hammaddesi ise veri. Bugün veri olmadan sokağa adım atmıyoruz, alışveriş yapmıyoruz, bir yerden bir yere gitmiyoruz, iş bağlantıları yapmıyoruz, ürün geliştirmiyoruz, hızlı karar almıyoruz, sorunlarımızı çözmüyor, paylaşmıyor, eğlenmiyoruz vb.

Dijital ekonominin neden olduğu veri patlaması iş dünyasını da kökten değiştirdi. Verilerle ticaret yapmanın yerini yavaş yavaş verinin kendisi ticarettir mantığı almaya başladı. Başarı için verinin bu denli önemli hale gelmesi de veriyi dijital çağın yeni para birimi haline getirdi. Veri günümüzde iş modellerinden teknolojiye ve kullanıcı beklentilerine kadar birçok alanda değişimi yaratacak potansiyele de sahip.

Geçtiğimiz yıl yapay zekâ ve robotların, insanlığın geleceğini nasıl etkilediğini hep birlikte belirleyerek bağlantılı, akıllı ve zeki bir iş ekosisteminin ana hatlarını çizmiş, ortak dijital zekâyı nasıl oluşturabileceğimizin yol haritasını ortaya koymuştuk. Bilişim Zirvesi’nde bu yıl yapay zekâ ve robotların beslendiği ve varlık kaynağı olan verinin egemen olduğu; verinin yeni değerler düzeni haline dönüştüğü bir dünyanın kapılarını aralayacağız. Verilerimizi konuşturacak ve verilerimizi dinleyeceğiz.

Fikir ve düşünce liderleri, yönetim guruları, gelecek tasarımcıları, akademisyenler, iş profesyonelleri, teknoloji liderleri, uzmanlar, yöneticiler, kanun yapıcılar, yasal düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları, toplumbilimciler, mühendisler vb. insanlığın yeniçağına tanık olmak için Bilişim Zirvesi'nde olacak.

Zirve'nin bilgi, paylaşım ve buluşma ortamları şunlar olacak:

- Keynote / Konuk konuşmacılar - Konferanslar - Sunumlar

- Paneller - Kullanıcı deneyimleri - Forumlar

- Eğitim seminerleri - Sosyal etkinlikler

- İletişim ve buluşturma ortamları - Sergi ve fuaye alanları

 

Hedef Kitle

Siyasetçiler, iş ve bilişim dünyası liderleri ve yöneticileri, teknoloji üreticileri, satıcıları, bilişim çalışanları, sivil toplum kuruluşları, girişimci ve yatırımcılar, gelecek bilimciler, bilim insanları, fikir liderleri ve düşünürler, hukukçu, eğitmen, sağlık uzmanları, akademisyen, sosyolog, psikolog, sporcu, sanatçılar, üretimden sağlığa savunmadan perakendeye tüm işkollarında çalışan yönetici ve uzmanlar, mühendisler vb.nin de buluştuğu Bilişim Zirvesi'19; gündem belirleyen, tartıştıran ve fikir paylaşımında bulunulmasını sağlayan, entegre dijital ve zeki bir dünyaya uyumun ipuçlarını barındıran kimliğiyle özgün bir kamuoyu oluşturacak

 

Bilişim Zirvesi’19 “Veri Konuşur” Projesi Nedir?

DATA TALKS

Teknolojinin baş döndürücü gelişimi her şeyi hızla değiştirip dönüştürüyor. Aslında değişimin ve dönüşümün başlıca mimarı, her geçen gün katlanarak artan dijital veri dünyası ve bu verilerden yola çıkarak tasarlanan yeni iş ve yaşam modelleri. Bu veriler ilk dönemde sessiz ve etkisizdi, konuşamıyordu. Bilgisayarlardan ve veri tabanlarından önce de işlem süreçlerini, faaliyetleri izlemek ve işlemleri basitleştirmek için veriyi kullanıyorduk. Ancak bugün depolama, bulut ve veri merkezi hizmetleri geliştikçe; ayrıca büyük veri analitiği, ileri analitik sayesinde veriler de etki alanlarını genişletip dile gelmeye, anlam taşımaya başladı. Depolama ve analitik alanlarındaki ilerlemelerle birlikte artık çok farklı veri türlerini toplayabiliyor, depolayabiliyor ve üzerinde çalışabiliyoruz.

 

Her veri konuşur ve bir şeyler söyler. Bu noktada ne kadar veriye sahip olduğumuzun bir önemi yok, önemli olan onu iyi kullanıp kullanmadığımız. Veri şirketlerin gelecekleriyle ilgili stratejik planlar yapmalarında, sorunları etkili bir şekilde çözmelerinde, ürün ve hizmetlerini müşterilerinin ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda geliştirmelerinde büyük rol oynuyor. Büyük veri, özellikle şirketlerin rekabet güçlerini artırabilmeleri için eşsiz birer kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Veriyi stratejik bir değer olarak gören şirketlerin hayatta kalacağı ve büyüyeceği bir gerçek.

 

Veriye sahip olmak da tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Veriyi iyi yöneten ve veriyi iyi konuşturanlar, rekabete yön verecekler ve geleceği yakalayabilecekler. Günümüzün ve geleceğin en gerekli fonksiyonunun inovasyon olduğu, bunun da büyük veri ve ileri analitik sayesinde bilgilerin içeriğine göre doğru zamanda kullanılmasıyla yakalanabileceğini söylemek mümkün.

 

Geçtiğimiz yıl duvarın ardındaki yapay zekânın şekillendirdiği yeni akıllı dünya ekonomisini irdelemiş ve bu yenidünyada var olmanın ve yaşamanın formüllerini ortaya koymuştuk. Bilişim Zirvesi 2019’da ise yapay zekânın temel hammaddesi olan verinin gücünü ele alacağız; verinin derin analizi; verinin doğru ve yerinde kullanımı sayesinde geleceğe nasıl yön vereceğimizi anlamaya, kavramaya, tasarlamaya, kurgulamaya, planlamaya, strateji oluşturmaya çalışacağız.

 

Bilişim Zirvesi'19 yine ülke gündemini değiştirecek bir ana tema ile bu yıl da siyasiler başta olmak üzere iş ve bilişim profesyonellerini, kamu ve yerel yönetimleri, akademik dünyayı, sivil toplum kuruluşlarını, düşünce liderlerini ve bilim insanlarını bir araya getirecek. Zirveye katılan tüm paydaşlarla beraber veri yüzyılının temellerini atacak ve verinin gücünü ortaya çıkararak bu gücün nasıl ve ne şekilde stratejik yönetime, rekabet üstünlüğüne, kişisel, kurumsal ve sosyal faydaya dönüşebileceğinin ipuçlarını tartışacağız.

 

Tema İçerik ve Konuları

Bilişim Zirvesi'19 ‘’Veri Konuşur’’ ana temasında veriye ve verinin geleceğine; verinin doğduğu andan itibaren yaşamını tamamlayana ve misyonunu yerine getirene kadar olan süreçteki yaşam döngüsüne kuşbakışı bakacak; bunu da aşağıdaki ana ve alt başlıklarla işleyeceğiz.

 

Bilişim Zirvesi’19 ‘Veri konuşur’ Ana Tema - Açılış Programı

 • Protokol konuşmaları
 • Ana Tema (Keynote) sunumları
 • Ana Sponsor sunumları

 

Teknoloji Platformları

 • Nesnelerin İnternetinde Veri Platformu
 • Bulutta Veri Sistemleri Platformu
 • Mobil Veri Teknolojileri
 • Dijital Dönüşüm: Veri Otobanı
 • Veri Güvenlik Teknolojileri
 • Büyük Veri ve İleri Analitik
 • Kurumsal Dönüşüm ve Veri Yönetimi
 • Robotik ve Yapay Zekâ Teknolojileri
 • Teknolojiye Doğan Çocuklar Paneli
 • CIO Turkey Stratejisi ile Sürdürülebilir Veri

 

 

Ana Tema - Veri Konuşur

İçinde bulunduğumuz yüzyılın “veri yüzyılı” olarak değerlendirildiği bir dönemdeyiz. Nesnelerin interneti, mobilite, bulut gibi teknolojiler sayesinde dijitalleşme arttıkça dijital verilerin de çığ gibi büyüdüğü bir gerçek. Bugüne kadar veri üretmek ve veri toplamak ön planda iken bugün artık büyük veri analitiği ve yapay zekâ sayesinde veriyi işlemek, bundan da anlamlı ve yararlı iş sonuçları elde etmek kritik hale geldi. Böylece doğru rekabet stratejileri belirlemek, müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmak, inovatif ürün ve servisler geliştirmek ve operasyonel mükemmeliyet amacıyla kullanmak; onun bir adım sonrasında da daha isabetli kararlar verebilmek, verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek, mevcut kaynakları daha etkin kullanmak için veriden yararlanmak şirketlerin gündemini meşgul eden konular haline geldi. Hatta verinin toplumların, ülkelerin refahını sağlamak; sosyal hayatı, yaşam koşullarını, toplum güvenliğini ve sağlığını iyileştirmek için de kullanılması söz konusu. Buradan da veri kimin elindeyse en güçlü odur önermesini geliştirmek mümkün çünkü veriye sahip olan şirketler pazara hakim olarak kendi kurallarını oluşturmaya başladı.

 

Verinin konuşmaya başladığı yerde artık her şey susmaya mahkûm. Çünkü veri bugün inovasyonu tetikleyen ve besleyen yönüyle, yarattığı ekonomik ve sosyal değerlerle iş yapma, çalışma ve yaşam biçimlerimiz üzerinde ciddi ve kalıcı dönüşümler yaratmaya başladı. Günümüzde pek çok değerin önüne geçen ve kendisi somut bir değer haline dönüşen veri, akıllı algoritmalar ve derin analiz yöntemlerinin yardımıyla her zaman son sözü söyleyen konumuna erişti. Artık şirketlerin ve ülkelerin gücü öz sermayeleri ya da öz kaynaklarıyla ölçülmeyip sahip oldukları veriyi doğru ve isabetli kararlara dönüştürebilme yetenekleriyle değerlendiriliyor. Sahip oldukları verileri en iyi okuyanlar geleceği yazanlar olacak.

 

Bu yılki Bilişim Zirvesi'nde çığ gibi büyüyen dijital veri evreninde yaşamanın temel prensiplerini inceleyeceğiz. Durağan ve statik verinin stratejik bir değere dönüştürülmesi sürecinde yapılması ve yapılmaması gerekenleri; verinin gücüne nasıl güç katılabileceğini; verinin yarattığı yeni fırsatları, yeni pazarları, yeni iş alanlarını, yeni meslekleri, yeni yönetim modellerini, yeni yaşam anlayışını vb. gündeme taşıyacağız. Yanı sıra verinin etik, sosyal, kültürel ve hukuki yansımalarını da irdeleyerek toplumlar üzerindeki yararının pekişmesine destek olacak bir ortam oluşturacağız.

 

Ana Tema Tepe Konuları:

 • Veri yüzyılının temel dinamikleri
 • “Veri kimdeyse güç onda”
 • Yönetimde ve geleceği tasarlamada söz sahibi olan veri
 • Veri temelli büyüyen ekonomi modelleri
 • Verinin kalkınma ve refahın artırılmasındaki rolü
 • Veri stratejik rekabeti nasıl artırabilir?
 • İnovasyon için verinin gücünden yararlanmak
 • Betimleyici veri analizi ve tahmine dayalı analitik
 • Fraud Analytics – Sahtekarlık Analizi
 • Açık veri ve açık kaynak ortak zekâyı güçlendiriyor
 • Veriyi Konuşturarak Zengin Müşteri Deneyimi Elde Etmek
 • Büyük veri yönetiminde tümdengelim mi? tümevarım mı?
 • Veriyle dönüşen rekabetçi sektörler
 • Büyük veriyi iyi veriye dönüştürmek
 • Verinin demokratikleşmesi
 • Veri kültürü ve stratejisi nasıl oluşturulur?
 • Aslolan veri sahipliği mi? Veri kullanımı mı?
 • Verinin etik ve yasal düzenleme boyutu, yasalarla korunan veri
 • İç görü ve veriye dayalı tahminleme müşteri davranışlarını değiştirecek güçte mi?

 

 

 • Nesnelerin İnternetinde Veri Platformu

Bugün ister makina ya da nesnelerden olsun, ister müşteri ya da tedarikçilerden olsun, sınırsız miktarda gerçek zamanlı veri üretiliyor. Bu verilerin anlık olarak sensörler ya da akıllı cihazlar yardımıyla toplanması ve aralarında veri alışverişi yapmaları İnternet of Things (IoT) ile olanaklı. İnternet of Things (IoT) ile artık internete bağlı cihazlar yerine internet aracılığıyla birbirine bağlı ve aynı zamanda akıllı cihazlar dönemine geçtik. Bu akıllı cihazlar birbirleriyle haberleşip bilgi alışverişinde bulunarak bugünden geleceğin bağlantılı ekonomisini oluşturmaya aday. Temel bir nesnelerin interneti kurulumunda, cihazlar veri topluyor ve internet üzerinden bu verileri merkez kaynağa iletiyor. Merkezde veriler analiz ediliyor ve işleniyor. Kapasitesi geliştikçe, veriyi kullanışlı bilgiye dönüştüren cihazlar daha akıllı hale geliyor. Ham veri yerine, işlenmiş bilginin diğer makine, bilgisayar ve insanlara iletilmesi daha gelişmiş bir değerlendirme ve karar alma sürecini oluşturmuş oluyor.

 

IoT teknolojilerinin kullanım alanlarının öncelikli olarak takip ve izleme gerektiren tüm alanları kapsadığını söyleyebiliriz. Örneğin hem kurumsal hem bireysel olarak enerji kullanımımızı takip edip akıllı şebekeler uygulayarak güvenilir, verimli ve daha yeşil bir enerji aktarımı sağlayabiliriz. Kısacası bugün giyilebilir, enerji, akıllı evler, akıllı şehir ve çevre uygulamaları, güvenlik, lojistik, sağlık hizmetleri, üretim ve otomasyon, madencilik, askeri uygulamalar, tarım uygulamaları gibi birçok alanda IoT teknolojileriyle ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor.

 

Platform Konuları:

 • Yeni ürün tasarımı yapan IoT teknolojileri
 • Tedarikçilerin tüketici cihazlarına ulaşımı
 • IoT ve güvenlik
 • IoT sensör teknolojisi
 • IoT ve standardizasyon
 • IoT ile satış sonrası hizmet takibi
 • Gerçek zamanlı izleme ve takip
 • Akıllı ölçümleme
 • 5G platformunda IoT
 • İnsansız hava araçları
 • Giyilebilir teknolojiler
 • Akıllı cihazlar & nesneler
 • Uzaktan algılama

 

 

 • Bulutta Veri Sistemleri Platformu

Her geçen gün daha fazla kurum veri ihtiyaçlarını karşılamak için bulut teknolojileri kullanmaya başladı. Bulut tabanlı hizmetler, inovasyon için gerekli olan altyapıya erişimi oldukça kolaylaştırdı. Her geçen gün büyüyen dijital verilerimiz için fiziksel mekanlar oluşturmak yerine artık online veri dağıtım merkezi yani bulut sistemlerine yatırım yapıyoruz. Dijital dönüşümün hızlı ve kolay gerçekleştirilebilmesi için yönetilmesi kolay, ölçeklenebilir, birbirine kolay bağlanabilen, uygun maliyetli bir altyapı sistemine ihtiyaç var. Şirketlerin dijitalleşme sürecinde kesintisiz, güvenilir, uygun maliyetli BT altyapısını sunan bulut bilişim, internet üzerinden hizmet kiralama modelleriyle öne çıkıyor. Bulut bilişim aynı zamanda yeni bir iş modeli ve şirketlerdeki iş modellerini de değiştirmeye aday Bulut servisleri, tüm bilişim teknoloji hizmet ve servislerini 'hizmet kiralama' ya da 'kullandığın kadar öde' mantığıyla erişebilmelerine olanak sağlıyor.

 

Verinin depolanması, saklanması, dağıtılması, güvenliği konusunda ekonomik ve kolay bir altyapı sunan bulut servisleri aynı zamanda inovasyonların da önünü açıyor. Bulut servislerinde veri güvenliğinin sağlanması ise özel olarak ele alınması gereken bir nokta. Bulutun maruz kalacağı herhangi bir atak ya da saldırıda veriyi bulut üzerinde değil, uç nokta cihazlarında işleyen sınır bilişim (edge computing) trendi hızla yaygınlaşıyor.

 

Bulut teknolojilerin geleceğinde ise yapay zekâ var. Bulut teknolojisi sayesinde dijital veriler kolay bir şekilde tek bir programla işlenebilecek ve yöneticilere iş geliştirme konusunda tavsiyeler verebilecek. Ayrıca ilerleyen zamanlarda tüm kararları şirketlerin bulut teknolojisinde barınan yapay zekâlar alacak.

 

Platform Konuları:

 • Hibrit BT mimarisi & hiper bütünleşik mimari
 • Veri yönetimini kolaylaştıran bulut
 • Bulut çeşitleri ve hibrit bulut
 • Bulut bilişim mimarisi
 • Akıllı veri merkezleri
 • Veri depolama ve sanallaştırma
 • Bulutta entegre güvenlik
 • Sınır bilişim (kenar bilişim)
 • Yapay zekânın yönettiği bulut
 • Dijital ekosistemler
 • DevOps ve DevSecOps sistemler
 • Üretken çekişmeli ağlar
 • Bulut veri merkezleri
 • Bulut için IoT platformu

 

 

 • Mobil Veri Teknolojileri Platformu

Bireyler ve şirketler açısından istenilen her yerden ve her an işlerini yönetebilme ve iş yapabilme fırsatı veren mobilite; uygun maliyet, güvenlik, esneklik ve hız sunuyor. Mobilitenin gücü mobil verinin de önemini artırmış durumda. İş süreçlerinin hemen her noktasında mobil teknolojilerden yararlanmak söz konusu. Yanı sıra nesnelerin interneti (IoT), giyilebilir teknolojiler, insansız hava araçları gibi yeni teknoloji ve uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte tamamen mobil bir iş ve yaşam ile karşı karşıya kalacağız.

Bugün bankacılıktan eğitime, kamudan lojistiğe, sağlıktan üretime, perakendeden enerjiye, turizme kadar hemen tüm sektörlerin iş modellerini değiştirmeye yönelten mobil teknolojiler, yatayda pazarlamadan satışa, satın almadan depolamaya, saha yönetimine kadar uzanan geniş bir kullanım alanına sahip.

Takip ve izleme gerektiren tüm sektörlerin mobil çözümlere gereksinim duyduğundan hareketle bu alanda özellikle RFID, akıllı mobil cihazlar, Wifi, GPRS, GPS, LBS, LTE gibi teknolojiler öne çıkıyor.

 

Platform Konuları:

 • GPS & GPRS sistemleri
 • Yeni Nesil Mobil Uygulamalar
 • Araç ve nesne takip sistemleri
 • İnsansız hava araçları (dron) teknolojisi
 • LTE & 5G teknolojisi
 • Her iklim ve coğrafi şarta uygun kurumsal mobil sistemler
 • Akıllı mobil telefonlar ve veri paylaşım stratejisi
 • IoT ve giyilebilir artışının mobil veri trafiğine etkisi
 • Yeni nesil mobil cihazlarda veri nasıl konuşur?

 

 

 • Dijital Dönüşüm: Veri Otobanı

Dijitalleşen dünyada güçlü ve kesintisiz veri iletişimi olmazsa olmaz. Mobil internet bağlantı altyapısında 5G kapımızı çalmış durumda.2019’dan itibaren ilk kullanımının görüleceği 5G teknolojisi ulaşımdan enerjiye, sağlıktan medyaya, haberleşmeden tarıma, üretimden finansa, perakendeden kamu hizmetlerine hemen her alanda yeni iş devrimi yaratmaya aday. Bugün binlerce cihaz bir baz istasyonuna bağlanıyor ve sunulan kapasiteyi paylaşıyor. Ancak gelecekte özellikle IoT cihazlar ve M2M teknolojilerinin gelişmesi ise milyarlarca cihazın olduğu bir dünyaya gidiyoruz.

 

5G teknolojisi bir kilometrekaredeki bir milyon kullanıcıya destek verebilecek. Bu sayede kalabalık ortamlarda ve şehirlerde dahi herkes bu yüksek hızlardan rahatça faydalanabilecek.

 

Platform Konuları:

 • 5G kurumsal ve tüketici tarafında ne gibi yenilikler sunacak?
 • 5G için nasıl bir altyapı gereksinimi söz konusu?
 • 5G’de standartlar
 • 5G verinin dolaşımına nasıl katkı sağlayacak
 • Türkiye’nin 5G stratejisi

 

 

 • Veri Güvenlik Teknolojileri Platformu

Yaşamımız dijitalleşirken güvenlik boyutunun giderek ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Dijital sistemlerin gelişimi ve sürdürülebilir olmaları ne kadar güvenli olduklarıyla doğru orantılı. Sistemler ve verilerin, ne kadar açık platformlarda ise o kadar da fazla tehlikeye, saldırıya ve dolandırıcılığa maruz kalması söz konusu. Hiçbir güvenlik açığının oluşmaması için bütünleşik, proaktif, önleyici bir siber güvenlik politikası ve yatırımına gereksinim duyuluyor.

 

Yapılan araştırmalar kurumların yüzde 97'sinin yeni nesil siber saldırılara karşı hazırlıksız durumda olduğunu gösteriyor. Hemen tüm şirketlerin yakın markajında olan IoT, bulut, blockchain, yapay zekâ gibi teknolojilerin, siber korsanların doğal yaşam alanlarına dönüşmesi riski bulunuyor.

 

Kurumların en değerli kaynağı olan verinin güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra veri kayıplarının yaşanmaması, bozulan verilerin kurtarılması, veri gizliliği ve mahremiyeti de dijital dünyanın yeni konuları arasında yer alıyor.

 

Platform Konuları:

 • Yedekleme - İş sürekliliği - Felaket önleme teknolojileri
 • Veri kurtarma teknolojileri
 • Veri mahremiyeti ve gizliliği
 • KVKK
 • Sıfır bilgi ispatı
 • Dijital kimlik ve erişim yönetimi
 • Bütünleşik siber güvenlik yönetimi
 • Biyometrik teknolojiler
 • Ağda tehdit - Atak - Zafiyet analizi (önleyici güvenlik)
 • Zararlı yazılım tespiti
 • Yapay zekâ ile güvenlik yönetimi
 • Mobil ve IoT güvenliği
 • Otonom araçlarda güvenlik

 

 

 • Büyük Veri ve İleri Analitik Platformu

Her an büyüyen bir veri dünyası ile karşı karşıyayız. İnternetin yaygın kullanılması, günlük yaşamda aldığımız hizmetler, paylaştığımız kişisel bilgiler artıyor. IoT sensörler sayesine her an devasa anlık veri üretiliyor. Bu veriler sayesinde markalar müşterilerine ait her bilgiye kısa sürede ulaşabiliyorlar. Böylece tüm bilgiler şirketler tarafından saklanıyor. Ancak durağan veri hiçbir işe yaramadığı gibi sürekli depolama ve saklama maliyeti oluşmasına neden oluyor. Büyüyen veri ile ne yapacağı, her kurumun kendisine sorması gereken bir soru.


Büyük verileri analiz ederek, tahminleme yaparak ya da öngörüde bulunarak kurumlar maliyetleri düşürmeden yeni ürün geliştirme ve iyileştirmeye, verimlilikten daha akıllı iş kararları vermeye, pazar analizleri ve müşteri davranışlarını belirlemeye, risk ve fırsatları önceden görebilmeye kadar pek çok noktada başarı elde edebiliyor.

 

İleri analitik, iş zekâsı çözümleri bu noktada mevcut resmi vermesinin ötesinde olacağı ve geleceği de tahmin etmesi açısından kritik. Veri analitiği ve iş zekâsı çözümleri müşteri bağlılığını, müşteri kaybını, riskli müşterileri, müşteri sıkıntı ve şikayetlerini, hangi kanalları tercih ettiklerini ve edeceklerini, mevcut ve gelecekteki tüketim alışkanlıklarını, harcama kalemlerini, ilgi alanlarını vb. lokasyon, mağaza, çalışan vb. bazında sonuçlar halinde şirketlere sunabiliyor.

 

Platform Konuları:

 • Büyük veri stratejisi: Hangi veriden başlamalıyız?
 • Büyük veride verinin değerini artırmak
 • Büyük veride analitiğin önemi
 • Yapay zekâ destekli analitik
 • Veri biliminde veri analitiği çeşitleri: Ne oldu, Neden oldu, Ne olacak, ne yapmalı?
 • İş analitiği
 • Veri madenciliği
 • Küçük veri
 • Yoğun veri
 • İleri analitik
 • Veri görselleştirme
 • Bellek odaklı hesaplama sistemleri
 • Kuantum bilgisayarlar
 • Makine öğrenmesi
 • Doğal dil işleme
 • Derin öğrenme
 • ETL (Extract – Transform - Load) ile veri bütünleştirme
 • İş zekâsı
 • Sosyal medya ve ağ analizi

 

 

 • Kurumsal Dönüşüm ve Veri Yönetimi Platformu

– Kurumsal Dönüşüm Platformu desteği ile

Kurumsal kaynak planlama olarak adlandırılan kurumsal iş yazılımları yeni bir kırılma noktası yaşıyor. Yani ERP eldeki stok miktarı, ürün stok maliyeti, hammadde miktarı, satın alma, sipariş miktarı, depo giriş ve çıkışları, müşteri takibi ve çalışan takibi olarak özetleyebileceğimiz iş süreçlerinin toplu olarak görülebildiği sistemlerden zamanla maliyetleri düşürme, verimliliği artırma, şirketin iş ve mali performansı ile çalışan performansını artırma, raporlama, rekabet, müşteri istek ve taleplerini karşılama gibi iş fonksiyonlarını barındıran sistemlere evrildi.

 

Dijitalleşmeyle birlikte ERP sistemlerinin tüm kılcal damarlarında veri dolaşıyor. Özellikle dijitalleşme, dijital bağlantılı ekosistem, IoT, Endüstri 4.0, büyük veri, veri analizi, iş zekâsı, yapay zekâ uygulamaları ile entegre çalışmak durumunda olan ERP çözümleri veriyi maksimum kullanarak şirketlerin geleceğini şekillendiriyor.

 

Platform Konuları:

 • Yeni nesil ERP sistemleri
 • Veri yönetim merkezi olarak ERP
 • Bulut tabanlı ERP sistemleri
 • IoT ve endüstri 4.0’ın ERP sistemlerine etkisi
 • Akıllı ve analitik özellikli ERP sistemleri
 • ERP ile müşteri deneyimi nasıl artırılabilir
 • ERP sistemlerinde gerçek zamanlı veri işleme
 • Yapay zekâ ERP’nin yeteneklerini artırıyor
 • Tam otomasyona giden yol; ERP
 • e-Dönüşüm
 • ERP & veri tabanı
 • Modelleme ve optimizasyon
 • CRM

 

 

 • Robotik ve Yapay Zekâ Teknolojileri Platformu

Dijital dönüşümün bundan sonraki rotası yapay zekâ ve robot teknolojilerine emanet. Özellikle dijital dünyada biriken devasa pek çok verinin işlenmesi, analiz edilmesi ve yarara dönüştürülmesi noktasında insan özelliklerini aşan düzeyde ileri bir analize, dolayısıyla yapay zekâ ve makine öğrenmesine ihtiyaç var. Yapay zekâ ve makine öğrenimi; istatistik, olasılık kuramı, veri madenciliği gibi alanlarla işbirliği içinde çalışıyor. Makine öğreniminin geleceğin yaratıcı ve akıllı teknolojilerine de liderlik yapacağı öngörülüyor. Bu teknoloji ile birlikte iş modellerindeki dijital dönüşüm ve inovasyon da ivme kazanacak.

 

Diğer yandan yine insan gücünü aşan alanlarda insanın yaptığı işleri yapabilecek otonom sistemlerin, robotların hemen her iş kolunda nasıl kullanılabileceği noktasında pek çok testler yapılıyor. Öğrenebilen, uyarlanabilen ve otonom hareket edebilen sistemler, dolayısıyla yapay zekâ ile zenginleştirilmiş ve aktive edilmiş robot sistemleri 2020 yılına kadar pek çok hizmetin çekirdeğini oluşturacak. Önümüzdeki 10-20 yıl içinde tele-satıcılar, muhasebeciler ve taksi şoförlerinin yerine robotların ve bilgisayarların geçtiğini görebiliriz. Ancak yaratıcılık, el becerisi ve empati gerektiren işler daha uzun süre kalıcı olabilir.

 

Platform Konuları:

 • Yapay zekâ ile yönetilen veri
 • Büyük veri analitiğinde yapay zekânın önemi
 • Robot teknolojileri ve insan - Robot bütünleşmesi - İnsansı robotlar
 • Öğrenen ve idrak (cognitive) eden sistemlerin kullanıldığı alanlar
 • Yapay zekâda güvenlik ve güvenilirlik
 • Robot teknolojileri hangi iş kollarında ne gibi değişimler sunacak
 • Küme Zekâsı
 • Doğru bir yapay zekâ ve robotik stratejisi belirlemek
 • Makine öğrenimi ve derin öğrenme
 • Dijital ikizler üretimde fark yaratıyor
 • Nöral ağlar
 • Otonom sistemler
 • Doğal dil işleme küreseli yerele çeviriyor
 • Sanal kişisel uygulamalar
 • Digital mesh
 • Fiziksel dijital entegrasyonunda yapay zekâdan yararlanmak
 • Chatbot'lar, sanal kişisel uygulamalar müşteri deneyimini artırıyor
 • Blockchain altyapısında veri etkileşimi
 • Dijital ikizler
 • Nöral ağlar ve bütünleşik ağlar
 • Akıllı, bütünleşik dijital ekosistemler
 • Kuantum Bilişim
 • VR – AR - MR teknolojileri
 • Mesh uygulama ve servis mimarisi

 

 

 • Teknolojiye Doğan Çocuklar Paneli

Akıllı telefon, tablet vs ile doğduğu andan itibaren tanışan çocuklar bugünden dijital, bağlantılı ve akıllı bir geleceğe hazırlanıyor. Z kuşağı olarak adlandırılan bu kuşak geleneksel haberleşme, iletişim, seyahat, alışveriş, eğitim vb. ortamını bilmeden büyüyor ve yeni dijital ekonominin kurallarına göre yetişiyor. Yapay zekâ ve analitik çağında yeni neslin eğitimi için şirketlerin yeni teknolojileri hayata geçirme, ekonomide bilginin ağırlığının artması noktasında yeni eğitim içerikleri, modelleri ve metodolojilerine gereksinim duyuluyor. Şirketlerde BT yöneticilerinin ve uzmanlarının yetiştirilmesi yanı sıra iş ve birim yöneticilerinin-uzmanlarının da BT eğitimine gereksinimi giderek artıyor. Bu noktada mobil teknolojiler, uzaktan eğitim, simülasyon sistemleri, artırılmış gerçeklik, oyunlaştırarak eğitim vb. teknolojilerden yararlanılıyor.

 

Dijital dönüşüm ile birlikte BT eğitiminde oluşan yeni konular arasında işletim kodlama, işletim sistemleri, mobilite, siber güvenlik, akıllı ağ sistemleri, veri merkezleri, akıllı iş ve uygulama yazılımları, risk yönetimi, sanallaştırma/bulut mimarileri, IoT, yapay zekâ, robotik vb. geliyor. Bu eğitimler günümüz gereksinimlerine göre sürekli güncellenerek uluslararası standartlara sahip bir şekilde sertifikalandırılıyor.

 

Panel Konuları:

 • Tamamen dijital dünyada dijital zekâlı çocuklar eğitmek
 • Z kuşağıyla yaşamak ve öğrenmek
 • Dijital iş dünyasında yeni eğitim gereksinimleri
 • Teknoloji destekli yeni eğitim araçları
 • BT eğitiminde yeni sertifikasyon eğitimleri
 • Yeni nesil BT eğitim metodolojileri (proje yönetimi metodolojileri)
 • 3 boyutlu yazıcılar

 

 

 • CIO Turkey Stratejisi ile Sürdürülebilir Veri

CIO Turkey destekleri ile

Dijitalleşme akımının hızı ve müşteriye her zaman yeni değer sunmanın önemi giderek artarken CIO’ların önceliği de buna uygun yeni iş stratejisi geliştirmek üzerine yoğunlaşıyor. Yoğun rekabet ortamında her zaman önde ve güçlü olabilmek için CIO’ların, şirketlerinin temel pozisyonlarını ve gelecek stratejilerini doğru anlamaları önem kazanıyor. Müşteriye değer sunmayı hızlandıran süreç ve teknolojilere odaklanmak suretiyle CIO’ların bir numaralı görevi de, en uygun zamanda ve en kapsamlı şekilde pazarda yer almayı sağlayan stratejileri geliştirmek oluyor.

 

Hızlı dijital dönüşümde asıl belirleyicinin insan faktörü olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Bu noktada CIO Turkey üye liderlerin önce şirketin tüm çalışan profili ve tüm iş birimleriyle ortak iş yapma kültürünü; ardından da veri merkezli bir dijital organizasyonu geliştirmesi kritik rol oynuyor.

 

Şirket içindeki dijitalleşmeyi hızlandırmanın hem de müşteri memnuniyetini sağlayabilmenin en önemli aracı olan veri, bir kurumun en değerli hazinesi niteliğinde. Veriler bir kurumun tüm tarihini, deneyimlerini, başarılarını, başarısızlıklarını ortaya koyduğu gibi aynı zamanda o kurumun gelecekte nereye evrileceğini de belirliyor. Veri yaşam döngüsünü iyi yönetebilen şirketler kurumsal bir hafıza ve kurumsal bir zekâya da sahip olmuş oluyor.

 

Platform Konuları:

 • Şirket genelinde dijital dönüşümü hızlandırmada CxO ların rolü
 • İş birimleriyle ortak iş yapma sinerjisini geliştirmede CxO ların rolü
 • Müşteri deneyimi, ürün ve hizmetlerin dijital özelliklerini geliştirmede CIO’ların rolü
 • Veriyi şirketin stratejik rekabet avantajı haline dönüştürmek
 • Şirket genelinde sürdürülebilir veri kültürü stratejisi
 • Veriyi toplamada 5N 1K (veriyi kim, neden, nasıl, ne için, nereden, ne zaman toplayacak?)
 • Veri toplama ve analizinde teknik altyapı gereksinimini belirlemek
 • Veri odaklı yönetim anlayışı
 • Veriye dayalı kurum hafızası oluşturmak
 • Çalışanlarda veri bilinci ve kültürünü oluşturmak