Genel Açıklama

Bilişim Zirvesi'18

Kasım 2018 İstanbul

BİLİŞİM ZİRVESİ HAKKINDA

Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi, içerisinde BThaber, M2S ve BTburada şirketlerini de bulunduran, “Bilişim sektöründe gündem oluşturmak ve katma değer sağlamak” misyonunu üstlenmiş BTHABER ŞİRKETLER GRUBU bünyesinde bir limited şirkettir.

Bilişim Zirvesi, 2000 yılından bu yana Türkiye’nin teknoloji ve bilişim gündemini belirleyen; geleceği bugüne taşıyarak bu konuda bireylerin, şirketlerin ve ülkemizin vizyon, strateji ve yol haritası oluşturmasını destekleyen; yeni teknolojilerin ekonomi, siyaset ve sosyal yaşamımıza etkilerini çok boyutlu ele alan; yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğini ortaya koyan; etki alanı olarak bölge ülkeleri de kapsayan en geniş ve zengin içerikli etkinliği olma özelliğini taşıyor. Her yıl gerçekleştirilmekte olan uluslararası Bilişim Zirvesi – ICT Summit etkinliği, Türk İş Dünyası’nın teknoloji ile etkileşiminin bugününü ve geleceğini konuşturan ülkemizin ve bölgenin lider iş ve işbirliği etkinliği olma özelliğini de devam ettiriyor.

Yıllardır iş dünyası, devlet, siyasiler, akademisyenler, girişimciler ve yatırımcıları bilişim dünyası profesyonelleriyle buluşturan Bilişim Zirvesi, uluslararası kimliği, köklü, güçlü, özgün ve zengin içerikli yapısıyla bu alandaki en önemli bilgi, paylaşım ve buluşturma ortamı oldu ve olmaya devam ediyor. 2000 yılından bu yana edindiği eşsiz birikimle ülkemizin ve bölgenin lider etkinliği haline gelen Bilişim Zirvesi, gündem oluşturan içeriği, bilişim dünyasının tüm oyuncularını kucaklayan yapısı, tüm tarafları bir araya getiren ve buluşturan özelliği, geleceğe dönük yüzü ve yeniliklere açık kimliğiyle bilişim sektörünün de bütünleşik yapısını ve gücünü gösterdiği etkinliklerin başında geliyor. 

 

BİLİŞİM ZİRVESİ'18 KAPSAMI

Dünya hızla dijital ağlarla örülürken bunun bir adım sonrasında artık her şey akıllı ve zeki olacak. Yeni bir yaşam tanımı yapmaya başladığımız 90’lı yıllardan bugüne geldiğimiz noktada insan kendinde barındırdığı tüm özelliklerini teknoloji sayesinde yavaş yavaş dünyaya armağan ediyor.

İnternet ve mobilin hayatımıza girmesiyle başlayan kırılma noktası nesnelerin interneti, bulut, büyük veri analitiği, endüstri 4.0, yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik, robot teknolojileri gibi başka kırılma noktaları yaratarak bugün bize dijital, bağlantılı, akıllı ve zeki bir dünyayı kazandırmış durumda. Eski olanın yerle bir olduğu ve insanın teknoloji sayesinde oluşturduğu bu yeni yaşam düzenine dahil olamayanların ayakta kalamayacağı hatta yaşayamayacağı gerçeği giderek daha da somutlaşıyor. Artık hepimiz bu yeni dünya düzeninde soluk alacağız, haberleşeceğiz, öğreneceğiz, ticaret ve alışveriş yapacağız, eğleneceğiz, pazarlama ve satış yapacağız, üreteceğiz, tüketeceğiz, tedavi olacağız, seyahat edeceğiz, yöneteceğiz vb.

Geçtiğimiz yıl teknolojinin, zihnimizde ve gerçek dünyada oluşturduğumuz tüm geleneksel duvarları birer birer yıkmaya başladığına işaret ederek yıkıcı yenilikçi özellikler barındıran dijital ekonominin ayak seslerini duyurduğumuz Bilişim Zirvesi’nde bu yıl sizi duvarın ötesine taşıyacağız.

Duvarın Ardı’nda artık bizi ‘Akıllı Şeyler ve Bilen Teknolojiler’ bekliyor. İnsanın yaşam ekosistemindeki her şey dijital sinir ağlarıyla birbirine bağlanarak akıllı ve otonom hale geliyor. Tüm nesneler, eşyalar ve canlılar olarak tanımladığımız bu ‘akıllı şeyler’ empati kurabilen, merak edebilen, öğrenebilen, karar verebilen, uygulayabilen, tasarlayabilen, kurgulayabilen vb. özellikler kazandırılmış yapay zeka teknolojisinin bir ürünü.  ‘Akıllı Şeyler’ bağlantılı ve etkileşimli şekilde birbirini yöneterek bizi bütünsel bir dijital zekaya taşıyor.

Bilişim Zirvesi'18 “Akıllı Şeyler- Bilen Teknolojiler’’ ana temasıyla bireyler, şirketler ve ülkeler için akıllı, zeki ve otonom bir dijital yaşam modelini tüm dinamikleriyle tasarlayıp, kurgulayıp kamuoyunun gündemine getiriyor.

 

Fikir ve düşünce liderleri, yönetim guruları, gelecek tasarımcıları, akademisyenler, iş profesyonelleri, teknoloji liderleri, uzmanlar, yöneticiler, kanun yapıcılar, yasal düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları, toplumbilimciler, mühendisler vb. insanlığın yeni çağına tanık olmak için Bilişim Zirvesi'nde olacak.

 

Zirve'nin bilgi, paylaşım ve buluşma ortamları şunlar olacak:

 

- Keynote / Konuk konuşmacılar              - Konferanslar                                                  - Sunumlar

- Paneller                                                           - Kullanıcı deneyimleri                                  - Forumlar         

- Eğitim seminerleri                                       - Sosyal etkinlikler                                         

- İletişim ve buluşturma ortamları           - Sergi ve fuaye alanları

 

ANA TEMA

AKILLI ŞEYLER – BİLEN TEKNOLOJİLER

DUVARIN ARDI

 

Ana Tema

Akıllı Şeyler – Bilen Teknolojiler – Duvarın Ardı

 

Düne kadar teknoloji bize kolaylık, hız, konfor vb. sunuyorken ya da biz teknolojiden bunu bekliyorken bugün teknoloji artık bize sonsuzluk ve sınırsızlık vaat ediyor Teknolojik gelişmeler bizi öyle bir noktaya getirdi ki artık hiçbir şeye şaşırmıyor ve hayret etmiyoruz. Çünkü dün hayal ettiğimiz ya da fütüristik dediğimiz pek çok şey bugün yaşamımızın merkezine oturmuş durumda.

Teknoloji insan yaşamını değiştirmekle kalmıyor insanın kendisinin tanımını da değiştiriyor. Örneğin geleceğin insanları artık yapay zeka ile üretilmiş robotlar olabilir. Yapay zeka özellikli akıllı şeyler, hızla insanın yaptığı pek çok şeyi yapabilir noktaya geliyor. Belki birkaç yıl sonra yapay zeka ile donatılmış akıllı şeylerin, Bilişim Zirvesi’ni tasarlayıp planlayıp düzenleyeceği bir noktaya dahi gelebileceğiz. Böyle düşündüğümüzde artık beyin bizim beynimiz değil, beden bizim bedenimiz değil.

Acaba yapay zeka ve robotlar insanın yerine mi geçecek? Öyleyse insan kim ve insandan geriye kim kalacak? İnsansız araçlar, insansız fabrikalar, insansız okullar derken insan nerede olacak? gibi kafamızda cevap bekleyen sorularla dolaşıyoruz. Bunların yanıtları Bilişim Zirvesi 2018'de verilecek.

Bu yılki Bilişim Zirvesi'nde yapay zeka ve robotların, insanlığın geleceğini nasıl etkileyeceğini hep birlikte belirleyeceğiz; bağlantılı, akıllı ve zeki bir iş ekosisteminin ana hatlarını çizerek ortak dijital zekayı nasıl oluşturabileceğimizin yol haritasını çizeceğiz. Bir yandan yapay zeka ve bunun bir sonucu olacak bağlantılı dijital zekanın devlet yapısından sağlığa, üretimden finans ve bankacılığa, ulaşımdan yaşadığımız evlere ve çevreye, güvenlikten, pazarlamaya mevcut pek çok alanda yaratacağı değişimleri ve insan özellikli teknolojileri yapabilen – edebilen boyutlarında her beraber ele alacağız. Diğer yandan da yapay zeka ve robot teknolojilerin hayatımıza girmesiyle birlikte oluşacak bugüne kadar karşılaşmadığımız, bilmediğimiz yepyeni alanlar ve konuları psikolojik, sosyolojik, hukuki, siyasi, ekonomik yönleriyle gündeme getireceğiz.

 

Hedef Kitle

Siyasetçiler, iş ve bilişim dünyası liderleri ve yöneticileri, teknoloji üreticileri, satıcıları, bilişim çalışanları, sivil toplum kuruluşları, girişimci ve yatırımcılar, gelecek bilimciler, bilim insanları, fikir liderleri ve düşünürler, hukukçu, eğitmen, sağlık uzmanları, akademisyen, sosyolog, psikolog, sporcu, sanatçılar, üretimden sağlığa savunmadan perakendeye tüm işkollarında çalışan yönetici ve uzmanlar, mühendisler vb.nin de buluştuğu Bilişim Zirvesi'18; gündem belirleyen, tartıştıran ve fikir paylaşımında bulunulmasını sağlayan, entegre dijital ve zeki bir dünyaya uyumun ipuçlarını barındıran kimliğiyle özgün bir kamuoyu oluşturacak.

 

PROJE

Bilişim Zirvesi’18 “akıllı şeyler – bilen teknolojiler” Projesi Nedir?

DUVARIN ARDI

 

Her şeyi akıllı hele getirmek ya da akıllı bir dünya oluşturmak ve bunun için de yapay zekadan yararlanmak aslında yeni bir kavram değil. İkinci dünya savaşı sonrası artan teknolojik gelişmelerin bugün bizi getirdiği nokta, insanın yapabildiği pek çok şeyi makinelerin, nesnelerin ve robotların da yapar hale gelmesi. Hatta makinelerin insanın yerini alıp alamayacağı sorusu bile hararetli bir şekilde tartışılıyor.

 

Yapay zeka kavramı insanın kendi çevresini ve evreni daha iyi anlayabilmesini sağlayan süper zekalar fikrinden ortaya çıktı ve bu fikirle insan zekasına benzer yapay bir zekanın geliştirilerek insan zekasının handikaplarını (unutma, yanlış-eksik yapma, duygusal davranma, karmaşıklığı yönetememe vb.) aşma yoluna gidilmeye çalışıldı.  Bu fikirden hareketle sonsuz ve sınırsız bir biçimde yaşamımızın her alanında akıllı ve zeki şeyler tasarlanıp üretilmeye başlandı. Örneğin robotik, yapay zekâ ve makine öğrenimindeki gelişmeler; makinelerin insan performansıyla eş ya da onlardan daha iyi performans göstermeleriyle birlikte yeni bir otomasyon çağına girmemize yol açtı. Yanı sıra yapay zeka ve robotik sayesinde doktorlar, sürücüler, hamallar, polisler, fabrika işçileri, hasta bakıcılar, öğretmenler, hizmetçiler, yazarlar, sporcular, müşteri temsilcileri, bankacılar vb. pekala bir makine olabilir. Çünkü bugün öngörülen talimatları yerine getirmekten ziyade öğrenebilen, uyarlayabilen, empati kurabilen, merak edebilen, karar verebilen, uygulayabilen, tasarlayabilen, kurgulayabilen ve potansiyel olarak özerk davranabilen akıllı şeyler oluşturmak dijital ekonominin başlıca konusu haline geldi.

Projenin Amacı: Yapay zeka ve robotlarla birlikte yeni bir yaşam ve insanı yeniden tanımlamak

 

Bugün yine, yeniden yeni bir yol ayrımındayız. Ya insan tarafından yapılan bu ‘akıllı şeyler’ in bizi ele geçirmesine ve yönetmesine seyirci kalacağız ya da yapay zeka ve robotlarla birlikte yeni bir yaşam ve insanı yeniden tanımlayarak geleceği yeniden kurgulayacağız.

 

Yapay zeka ve robotik’i bir tehdit olarak değil sunduğu fırsatlar açısından değerlendirmek; var olan yapıları sadece değiştirmek değil, inovatif bir yaklaşımla yeniden inşa etmek günümüz liderlerinin bir numaralı gündemi haline gelmeli.

 

Geçtiğimiz yıl yıkıcı ve yenilikçi dijital ekonomiyi tüm yönleriyle ele aldığımız Bilişim Zirvesi’nde geleneksel ekonominin duvarlarını çatlatıp hatta yıkıma uğratarak dijital ekonominin temellerini atmıştık.  Bilişim Zirvesi 2018’de ise yıkılan duvarların ardındaki bağlantılı, akıllı ve zeki dijital dünyayı anlamaya, kavramaya, tasarlamaya, kurgulamaya, planlamaya, strateji oluşturmaya çalışacağız.

Bilişim Zirvesi'18 yine ülke gündemini değiştirecek bir ana tema ile bu yıl da siyasiler başta olmak üzere iş ve bilişim profesyonellerini, kamu ve yerel yönetimleri, akademik dünyayı, sivil toplum kuruluşlarını, düşünce liderlerini ve bilim insanlarını bir araya getirecek. Zirveye katılan tüm paydaşlarla beraber zeki dijital dünyayı oluşturarak bu dünyada yaşamanın temel prensiplerini belirleyeceğiz.

 

TEMA İÇERİK VE KONU BAŞLIKLARI

 

Tema İçerik ve Konuları

Bilişim Zirvesi'18 ‘’Akıllı Şeyler- Bilen Teknolojiler’’ ana temasında, “Duvarın Ardı’’ mottosu ile içerisinde;  Teknoloji Platformları, Sosyal Buluşma Platformları, Özel Proje konuları olarak aşağıdaki başlıklarla işlenecektir;

 

Ana Tema Konuları

- İnsan özellikli teknolojiler

- Herşeyin akıllı olması mümkün mü, bizi nereye götürür?

- Yapay zeka kavramının temel bileşenleri

- Yapay zekanın çok fazla veriye ihtiyacı var

- Büyük veriden algoritmalara ve yapay zekaya

- Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik

- Fizikselden dijitale entegrasyon ve yapay zeka

- İnsanın zaaflarını ortadan kaldırmaya yönelik yapay zeka

- Doğal dil işleme ve makine öğrenmesi

- Derin öğrenme ve semantik

- Öğrenen ve idrak (cognitive) eden sistemler

- Yapay zekadan süper zekaya

- Elektronik insan - insani sistemler ve duygusal yapay zeka

- Yapay zekayı yine yapay zeka üretiyor

- Yapay zeka tehdit mi fırsat mı? Yapay zekayı tehditten fırsata dönüştürmek

- Yapay zekânın şirketler ve ülkeler için gerçek değerini belirlemek

- CEO'lar ve CIO’lar yapay zeka fırsatlarını ekonomik değere dönüştürmek için hazır mı?

- Yapay zeka ekonomisinde yeni rekabet kuralları

- Yapay zeka ve güvenlik

- Yapay zeka ve güvenilirlik

- Etik yapay zeka: Doğru ve olumlu kararlar alabilen yapay zeka

- Yapay zekanın hukuki ve sosyolojik boyutu

- Yapay zekayı geliştirmek için yeni inovasyon ve girişimcilik adımları

 

1.Gün Bilişim Zirvesi’18 Akıllı Şeyler Açılış Programı

2.Gün Bilişim Zirvesi’18 Kamu Açılış Programı

 

 • Protokol konuşmaları
 • Ana Tema (Keynote) sunumları
 • Ana Sponsor sunumları

 

Özel Oturum Projeleri

 • Dijital ve Akıllı Türkiye Stratejisi
 • Yapay Zeka ve Robotik Yaşam Laboratuvarı
 • Yapay Zeka ve Robotik Temelli Akıllı Fabrikalar

 

TEMA İÇERİK VE KONU BAŞLIKLARI

 

Teknoloji Platformları

 

 • Nesnelerin İnterneti Platformu
 • Dijital Akıllı Ağlar
 • Akıllı Mobil Cihazlar ve Mobil Ağlar
 • Yeni Nesil Ağlar
 • M2M ve Gömülü Teknolojiler
 • Endüstri 4.0
 • Sensör Teknolojileri
 • Giyilebilir Teknolojiler
 • Dijital Sinir Ağları ve Nöronlar
 • İnternet Zekası
 • Telepatik İnternet
 • IoT için Bulut
 • IoT’de Güvenlik ve Gizlilik
 • IoT Destekli Zeki İşletmeler

 

 • Büyük Verinin Zekası Platformu
 • Büyüyen Anlık Veriyi Kimliklendirmek ve Yönetmek
 • Bulutta Büyüyen Büyük Veri
 • Veriye Zeka Katmak: Akıllı Analiz ve Analitik
 • İş Zekası ve Veri Analitiği
 • Veri Entegrasyonu
 • Veri Görselleştirme
 • Veri Madenciliği
 • Veri Bilimi ve Bilimci Yetkinliğie Erişmek
 • Öğrenen ve İdrak Eden Büyü Veri
 • Cognitive Stratejileri
 • Yeni Nesil Veri Merkezleri

 

 • Dijital İnovasyon – Girişimcilik – IK - Verimlilik Platformu
 • Dijital İkizler, Dijital Dünyadaki Siz
 • Sanal Kişisel Asistanlar, Dijital Dünyadaki Yardımcınız
 • Yaratıcı Yıkım ve Akıllı İnovasyon
 • Dijital, Bağlı, Akıllı ve Zeki Dünyada İşlerin Geleceği ve İstihdam
 • Otomasyonun Verimliliğe Katkısı ve İnsan Kaynakları Politikasına Etkisi

 

TEMA İÇERİK VE KONU BAŞLIKLARI

 

 • Dijital Finans ve Ticaret Platformu
 • Geleneksel Finans ve Bankacılık
 • Fintech Entegrasyonu
 • REkonomi
 • Bankacılık Hizmetleri Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesine Bırakılabilir mi?
 • Finans ve Bankacılık Hangi Buluta Taşınmalı?
 • Banka ve Fintech Entegrasyonunda API Stratejisi
 • Mobil Ödeme Sistemleri ve Güvenlik
 • Kripto Para Sistemleri; bitcoin, ethereum, blockchain
 • Dijital Para Dünyası
 • Blockchain Zinciri
 • Mobil ve Finans - Ödeme Sistemleri
 • e-Ticaret, m-Ticaret, Sosyal Ticaret ve Fiziksel Ticaret Birleşiyor
 • Bankacılıkta Omnichannel
 • İnsansız Şubeler ve Ötesi

 

 • Dijital Akıllı Güvenlik Platformu
 • Dijital Dünyada Yeni Nesil Tehdit ve Saldırılar
 • Yeni Nesil Güvenlik Saldırılarına Karşı Öne Çıkan Teknolojiler
 • Savunma, Emniyet ve Siber Güvenlik Politikası Oluşturmada Doğru Adımlar
 • Entegre Siber Güvenlik ve Dijital Güvenlik
 • Güvenlikte Akıllı Şeyler 4.0
 • Yapay Zeka Güvenlik Olmadan Düşünülemez
 • IoT Teknolojileri ve Endüstri 4.0 Uygulamalarında Güvenlik
 • Gerçek Zamanlı Güvenlik Sistemleri İzleme ve Uyarı Sistemleri
 • Tehdit Zekası
 • Haberleşme ve Bilgi Güvenliği
 • Uçtan Uca Mobil Güvenlik
 • Otonom Araçlar ve Güvenlik
 • Dijital Felaketlerle Başa Çıkma
 • Kritik Tesis ve Şehir Güvenliği

 

 • Akıllı Dijital Devlet Platformu
 • e-Devletten Dijital Devlete Dönüşüm Vizyonu
 • Dijital Kalkınma için Akıllı Dijital Devlet Stratejisi
 • Dijital Uçurumu Önlemede Devlet Stratejisi ve Yatırımları
 • Kalkınma ve Büyüme için Yerli - Milli Yüksek Teknoloji Hamleleri
 • Kamudan İş Dünyasına e-Dönüşüm Sürecini Kapsayan e-Fatura / e-Defter / e-Arşiv / e-İmza Uygulamalarında Entegrasyon Dönemi
 • e-Fatura, e-Arşiv ve e-İmza Entegrasyonu
 • e-Devlette Birlikte Çalışabilirlik ve Entegre Bilgi Yönetimi

 

TEMA İÇERİK VE KONU BAŞLIKLARI

 

 • Dijital Sağlık Platformu
 • Sağlıkta İzlenebilirlik ve Ölçü
 • Sensörler ve Giyilebilirler ile Sağlık Teknolojileri
 • Mobil Cihazlar
 • Sağlık için Analitik
 • Sağlık’ta IoT’nin Rolü
 • Önleyici Sağlıkta Dijital ve Mobil Teknolojiler
 • Erken Teşhiste Dijital ve Mobil Çözümler
 • Acil Sağlık Hizmetlerinde IoT Teknolojisi ve Önemi
 • Robot Doktorlar, Robot Cerrahlar
 • Yapay Zeka Doktorların Hizmetinde: Yanlış Teşhis ve Tedavilere Son
 • IoT ile Yönetilen Akıllı ve Dijital Hastaneler
 • Giyilebilir Sağlık Teknolojilerinde İleri Adımlar
 • Kişisel Dijital Sağlık Asistanları
 • Hastabakıcım bir Robot
 • 3D Organlar
 • Sağlıkta Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları
 • Sağlık Alanında Veri Yönetimi, Büyük Veri ve Akıllı Analitik
 • e-Klinik
 • Sağlıkta Dijital Ekosistemin Önemi (B2B, B2C, C2C)

 

 • Robotik Sistemler Platformu
 • Endüstriyel Robotik Sistemler
 • Elektronik İnsan ve İnsan Merkezli Yaklaşım
 • İnsanın Zaaflarını Ortadan Kaldırmaya Yönelik Robotik Sistemler
 • Giyilebilir Robotlar
 • Yapay Kaslı İnsansı Robotlar
 • İnsan gibi Düşünen, Hisseden ve Karar Veren Robotlar
 • Ev robotları
 • Hastabakıcı Robotlar
 • Robot Faberikalar ve IoT
 • Robot Endüstrisinin Hukuki ve Sosyolojik Boyutu
 • Yönetici Robotlar Ne Zaman Geliyor?
 • Beyaz Yakalılar Robotlara İşlerini Devredecek mi?
 • Robotun Beyni Yapay Zeka
 • Eğiten Robotlar
 • Robotların Vatandaşlığı
 • Robotik Oyuncaklar ve Gaming 
 • …bilen İnsan Üstü Bilgisayarlar

 

TEMA İÇERİK VE KONU BAŞLIKLARI

 

 • Dijital Spor Teknolojileri Platformu
 • Dijital ve Akıllı Standyumlar
 • Dijital Yönetilen Spor Klüpleri
 • Sporda Büyük Veri ve Analitiği
 • Sporda Robotik Teknolojiler, robot Sporcular
 • e-Taraftar Ekosistemi ve Ekonomisi
 • Sporda Derin Öğrenme ve Yapay Zeka
 • Giyilebilir Teknolojiler ile Sporcu Performansı Takibi ve Ölçümleme
 • Spor Odaklı Entegre Dijital Pazarlama ve İletişim
 • Spor Aktivitelerinde Yayıncılık Anlayışı (Dijital, Mobil, Hologram, VR, AR, 3D etkileşimleri)
 • e-Spor
 • Sporda Dijital İçerik Sahası
 • Spor Dünyasında Dijital Güvenlik Tedbirleri
 • Akıllı Binalar, Akıllı Stadyumlar, Akıllı Tesisler ve Kompleksler
 • Sporda Analitik Bakış
 • Spor Dünyasının Dijital Sağlık Devri
 • Takım Ruhu, Tek Nefes “Taraftar Yönetim Politikaları”
 • Taraftarı Peşinden Koşturan ONLINE Taraftar Platformları
 • Stadyum Teknolojileri
 • Sosyal Medya ve Taraftar Entegrasyonu
 • Medyada Marka Değeri
 • Taraftara Mobil Uygulamalar

 

 • Akıllı Dijital Şehirler Platformu
 • Şehirlerin Yeni Dijital Kimliği: Kent Bilgi Sistemi & 3D Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Akıllı Şehirlerde Entegre Güvenli Yaşam
 • Akıllı Şehirlerde Enerji Yönetimi ve Verimliliği
 • Büyüyen Şehirlerin İhtiyaçlarına Yanıt Veren Akıllı Şehir Çözümleri
 • Şehir Verisinin Analizi ve Bilgiyle Yönetilen Şehirler
 • IoT ve Yapay Zeka Akıllı Şehir Ekosistemini Oluşturuyor
 • Mobil Teknolojilerle Akıllı Park Yönetimi
 • Akıllı Ulaşım ve Trafik Yönetimi
 • Akıllı Afet Yönetimi ve Sağlık Hizmetleri
 • Şehirkartlar ve Entegre Ödeme & Takip Sistemleri
 • Şehirlerin Yönetiminde Sensör (Akıllı Sayaç) Teknolojileri
 • Şehirleri Yapay Zeka Tasarlayacak, Planlayacak ve Yönetecek
 • Şehir Yönetiminde e-Vatandaş Hizmetleri

 

TEMA İÇERİK VE KONU BAŞLIKLARI

 

 • Akıllı Taşıtlar ve Ulaşım Teknolojileri Platformu
 • Otonom araçlar (Otopilot, akıllı taşıtlar, robot taksiler, dronlar, sürücüsüz taşıtlar, otonom trenler vb.)
 • İnternet Bağlantılı Araçlar
 • IoT’un Otomotiv Endüstrisine Katkısı
 • Kendi Kendini Tamir Eden, Arıza Tespiti Yapan Araçlar
 • Endüstri 4.0’ın Otomotiv Üretimine Etkisi
 • Akıllı Ulaşımda Entegre Veri Yönetimi
 • Güvenli Akıllı Ulaşım; Kazalara Son
 • Akıllı ulaşımda mobil teknolojiler ve mobil ödeme
 • Yol ve İklim Şartlarına göre Kaza Olasılığını Hesaplayan İnsansız Araçlar
 • Sürücüsünü Tanıyan ve Gideceği Yeri Bilen Araçlar

 

 • Akıllı Dijital Evler Platformu
 • Dijital Ekosisteme Bağlı Ev Mimarisini Tasarlamak
 • IoT Evlere Girerse
 • Akıllı Ev Otomasyonu; Merkezi Yönetim, Kontrol ve İzleme
 • Kentsel Dönüşüm Odaklı Yeni Nesil Bina Teknolojisi
 • Akıllı Evlerde Bağlantılı Yaşam, Akıllı İletişim Altyapısı
 • Akıllı Evlerde Enerji Tasarrufunun Önemi ve Teknolojik Çözümler
 • Çevre Dostu, Doğa Dostu Evler ve Özellikleri
 • Öğrenen Evler, Yapay Zeka Katkılı Evler
 • Zeka ile Konforlu Yaşam
 • Evde Robot Var
 • Robot Evler, Sahiplerini Tanıyan Evler
 • Otonom Ev Eşyaları ve Uzaktan Yönetim
 • Akıllı Evlerde Güvenli Yaşam
 • Akıllı Evler Büyük Veri Üretiyor

 

TEMA İÇERİK VE KONU BAŞLIKLARI

 

 • Akıllı Bulut Platformu
 • Buluta Zeka Katmak
 • Bulut Servisleri Son Kullanıcının Hizmetinde
 • Merkezi Bulut Bilişimin İşlevleri ve Yararları
 • Kenar Bulut Bilişimin İşlevleri ve Yararları
 • Bulut Sisteminde Acil Durum Yönetimi ve Güvenlik
 • Küresel Bulut mu, Milli Bulut mu?
 • Hibrit Bulut mu? Özel Bulut mu? Genel Bulut mu?
 • Bulut Depolama ve Bulut Kapasite Yönetimi
 • Bulut Hizmet Modelleri (SaaS, PaaS, IaaS)
 • Bulut Ağ Yönetimi, otomasyon ve Verimlilik
 • Bulutlararası Entegrasyon

 

 • Dijital Pazarlama Teknoloji Platformu
 • Müşteri Deneyiminde Artırılmış Teknoloji Kullanımı: AR, VR, MR
 • Sohbet Botları ile Etkileşimli Müşteri Deneyimi
 • Fijital Dönemin Sonu ve Dijitale Geçiş
 • Dijital Pazarlamada Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları
 • Lokasyon Bazlı Pazarlamada Geofencing (GPS ve RRFID) Teknolojisi Etkisi
 • Dijital İçerik Odaklı Pazarlama
 • Kişiye Özel Dijital İçerik Oluşturma
 • Pazarlamada Biyometrik Teknolojiler ve Sensörler
 • Sosyal Medya Pazarlaması Yapay Zekaya Emanet
 • Dijital Dünyada Akıllı Marka Yönetimi
 • Kişiselleştirilmiş Dijital Pazarlama ve Arkasındaki Büyük Veri Yönetimi
 • Entegre Dijital Pazarlama Otomasyonu
 • Deneyim Pazarlaması - Influencer Marketing
 • Kısa Süreli İçerik ile Dijital Pazarlama
 • İzle ve Geç Videolar ile Pazarlama

Yorum Alanı

*Bu etkinlikte toplam 0 yorum bulunmakta.

En yeni gelişmelerden ve etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız E-Bülten üyeliği için lütfen mail adresiniz ile kayıt yaptırınız.