Veriyle Dönüşüm ve Veri Depolamanın Değeri

Genel Açıklama

Veriyle Dönüşüm ve Veri Depolamanın Değeri

Dijital Etkinlik

Veriyle Dönüşüm ve Veri Depolamanın Değeri

Teknolojinin baş döndürücü gelişimi her şeyi hızla değiştirip dönüştürüyor. Bugün başta depolama olmak üzere bulut, veri merkezi hizmetleri ve ileri analitik yöntemleri geliştikçe veriler de etki alanlarını genişletiyor. Depolama ve analitik alanlarındaki ilerlemelerle birlikte artık çok farklı veri türlerini toplayabiliyor, depolayabiliyor ve üzerinde çalışabiliyoruz.

 

Veri şirketlerin gelecekleriyle ilgili stratejik planlar yapmalarında, sorunları etkili bir şekilde çözmelerinde, ürün ve hizmetlerini müşterilerinin ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda geliştirmelerinde büyük rol oynuyor. Veriyi stratejik bir değer olarak gören şirketlerin hayatta kalacağı ve büyüyeceği bir gerçek.

 

Veriye sahip olmak da tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Veriyi iyi yöneten ve stratejik teknoloji ile depolayanlar rekabete yön verecekler ve geleceği yakalayabilecekler. Dijital ekonominin neden olduğu veri patlaması iş dünyasını da kökten değiştirdi. Verilerle ticaret yapmanın yerini yavaş yavaş verinin kendisi ticarettir mantığı almaya başladı. Başarı için verinin bu denli önemli hale gelmesi de veriyi dijital çağın yeni para birimi haline getirdi. Veri günümüzde iş modellerinden teknolojiye ve kullanıcı beklentilerine kadar birçok alanda değişimi yaratacak potansiyele de sahip.

 

Bu dijital etkinlikte; verinin nerede ve nasıl saklandığı, güvenliği ve gerektiğinde hızlıca erişimi konularında müşteri deneyimini de içerecek kritik bilgiler verilecektir.