Veri Güvenliği ve Veri Yedekleme 2020

Genel Açıklama

Veri Güvenliği ve Veri Yedekleme 2020

Dijital Etkinlik

Veri Güvenliği ve Veri Yedekleme 2020

Etkinliğe katılım için aşağıdaki linke tıklayınız...

Yenidünya ekseninde güvenli yaşam artık bir ihtiyaç değil en önemli gereklilik. Her geçen gün artarak önemini yükselten bu konu gerek kurumsal, gerek bireysel, gerekse ülkemizin ve toplumun vazgeçilmez hayati konusu. Kimlik güvenliğimiz başta olmak üzere hepimiz, güvenli yaşam, güvenli sağlık hizmeti, güvenli alışveriş, güvenli seyahat, güvenli mekanlar ve şehirlerde yaşamak istiyoruz. Bu ise ancak bilginin güvenliği ve güvenli saklanması ile mümkün. Bilişim teknolojilerinin varlığı, sürekliliği ve verimliliği ne denli önemli ise veri güvenliği ve yedeklenmesi de aynı şekilde ön sırada yer alıyor.

Dijital sistemlerin gelişimi ve sürdürülebilir olmaları ne kadar güvenli olduklarıyla ve istendiğinde bilgiye hızlıca erişilmesiyle doğru orantılı. Şirketler ve ülkeler teknolojinin getirdiği bu açık ve bağlı dünyada yeni güvenlik ve depolama stratejilerini oluşturmak zorunda. Bu iki önemli konu entegre olmak durumunda ve artık ülke güvenliğinden ayrı tutulamaz noktaya taşındı. Yeni dönemde siber korsanlar paranın yanı sıra su, ulaşım, gıda, sağlık, enerji gibi kritik yaşam unsurlarına saldırmayı planlıyor. Yanı sıra IoT, blockchain, yapay zeka gibi yeni kavramlar siber tehditler için yeni fırsat platformları niteliğinde.

Yaşamımız dijitalleşirken güvenlik boyutunun giderek ön plana çıktığını bizzat yaşayarak gözlemliyoruz. Dijital sistemlerin gelişimi ve sürdürülebilir olmaları ne kadar güvenli olduklarıyla doğru orantılı. Sistemler ve verilerin, ne kadar açık platformlarda ise o kadar da fazla tehlikeye, saldırıya ve dolandırıcılığa maruz kalması söz konusu. Hiçbir güvenlik açığının oluşmaması için bütünleşik, proaktif, önleyici politikalara ve yatırımlara ihtiyaç var.

Kurumların en değerli kaynağı olan verinin güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra veri kayıplarının yaşanmaması, bozulan verilerin kurtarılması, saklanması ve depolanması, veri gizliliği ve mahremiyeti de dijital dünyanın yeni konuları arasında yer alıyor.