TBV VOC Test Merkezi Projesi Açılış Konferansı

Genel Açıklama

TBV VOC Test Merkezi Projesi Açılış Konferansı

Dijital Etkinlik

TBV VOC Test Merkezi Projesi Açılış Konferansı

Etkinliğe katılım için aşağıdaki linke tıklayınız...

Türkiye Bilişim Vakfı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında bir proje başlatmış bulunmaktadır.

Belirlenmiş dijital alanlardaki  mesleki yeterliliklere ilişkin standartların oluşturulmasının ardından kurulacak olan test merkezinde bu yeterliliklerin ölçümlenmesi ve sertifikalandırılması hedeflenmektedir.

Bu proje ile belirlenen genel hedef ve amaçlar;

  • Nitelikli ve sertifikalı işgücünün geliştirilmesi
  • Eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi
  • “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi” nin oluşturulması
  • “Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi” ile uyumlu hale getirilmesi
  • Sürdürülebilir ve güvenilir Ulusal Kalite Standartı’nın geliştirilmesi,
  • Güvenceli ve akredite edilmiş Test ve Sertifikasyon Merkezi’ nin oluşturulması,
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim  Sektöründe yetkinlikleri sertifikalandırılmış çalışan sayısının artırılması
  • Çalışan ile işveren arasında, farklı sektörlerdeki dijital dönüşümler için gerekli meslek bilincinin artırılması

Edinilecek sertifikalar gerek Türkiye’de gerekse Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olacağından,  istihdam ve kalite standartları odaklı bu süreçte, amaca uygun kişi ve kurumların bu dijital etkinlikte yer almaları oldukça faydalı olacaktır.