Süreç ve Doküman Yönetimi

Genel Açıklama

Süreç ve Doküman Yönetimi

Dijital Etkinlik

Süreç ve Doküman Yönetimi

İçinde bulduğumuz dijital bilgi ve iletişim çağında şirketleri rakiplerinden ayrıştıran en önemli nokta sahip oldukları bilgi. Öne çıkaran ise bu bilgiyi ve süreçleri yönetebilmeleri. Kurumlarda her gün dağ gibi biriken bilgiler ve dokümanlarla başa çıkmanın yolu doğru bir yönetimi sistemine sahip olmaktan geçiyor. Süreç ve doküman yönetimi sistemleri büyük kurumlardan küçük ve orta boy işletmelere, günlük yaşamın parçası haline geldi. Kurumların dev altyapıları üzerinde çalışan sistemlerden bulut tabanlı çözümlere çok çeşitli yönetim uygulamaları karşımıza çıkıyor.

Artık kurumlar süreç ve doküman yönetimi sistemlerine ihtiyaç duyup duymadıklarını değil, hangi çözümleri nasıl daha verimli kullanabileceklerini tartışıyorlar. Standartlar, yasal düzenleme ve zorunluluklara uyum, dokümanlara hızlı erişim ve yedekleme gibi başlıklarda yüksek performans ve güven arıyorlar.

  • Bulutta doküman yönetimi
  • E-arşiv, e-fatura, e-defter
  • İş Süreçleri
  • Tasarruflu doküman arşivleme
  • Süreçlerin yaşam döngüsü
  • iş zekâsı entegrasyonu
  • Veri analizinde doküman yönetiminin yeri
  • Gerçek zamanlı yedeklemede en son eğilimler
  • Çevreyle dost yönetim