Siber Güvenlik 4.0 ve Felaket Yönetimi Teknoloji Platformu

Genel Açıklama

Siber Güvenlik 4.0 ve Felaket Yönetimi Teknoloji Platformu

CVK Park Bosphorus Hotel

Siber Güvenlik 4.0 ve Felaket Yönetimi Teknoloji Platformu

Yenidünya ekseninde güvenli yaşam artık bir ihtiyaç değil en önemli gereklilik. Her geçen gün artarak önemini yükselten bu konu gerek kurumsal, gerek bireysel, gerekse ülkemizin ve toplumun vazgeçilmez hayati konusu. Kimlik güvenliğimiz başta olmak üzere hepimiz, güvenli yaşam, güvenli sağlık hizmeti, güvenli alışveriş, bilginin güvenliği, güvenli seyahat, güvenli mekanlar ve şehirlerde yaşamak istiyoruz. Bilişim teknolojilerinin varlığı, sürekliliği ve verimliliği ne denli önemli ise siber güvenlik kavramı da aynı şekilde ön sırada yer alıyor.

 

İş dünyasının temelinde, bilgiye izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişimin, kullanımın, değiştirilmesinin, ortadan kaldırılmasının, el değiştirmesi ve hasar verilmesi ve tüm bunlara karşı alınacak güvenlik önlemleri konuşuluyorken bugün tüm bu işlemler dijital dünyaya taşınmış durumda. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki siber saldırılara ve tehditlere karşı şirketler henüz yeteri kadar hazır değiller ve tehditlerle ilgili ön bilgi toplama, tespit ve analiz etme konularında yetersiz kalabiliyorlar. Riskler ve tehditler karmaşıklaştıkça güvenliğin sağlanması için yüksek teknoloji ya da ileri teknolojiler dediğimiz biyometrik güvenlik teknolojileri de ayrıca devreye giriyor

Günümüzde; en büyük bilgi güvenliği tehditleri arasında mobil cihazlar başta olmak üzere şirket çalışanlarının hatası veya ihmali hatta bazen kötüye kullanımı sebebiyle henüz güvenliği kesin olmayan teknolojilere hızlı geçiş ve sosyal medyadaki bilinçsiz kullanımı sayabiliriz. Geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı bu siber tehdit ortamında sürdürülebilir bir siber güvenlik ancak yeni nesil bilgi güvenliği teknolojilerine yatırım yapmakla mümkün olabilir. Ayrıca, olağanüstü bir durum meydana gelmeden evvel “Felaket Yönetimi” konusunun kurum planlamalarında önceden devreye girmiş olması ve tedbirlerin alınmış olması gerekiyor. Kurumun kritik hizmet ve süreçlerinin kesintisiz bir şekilde ya da kurumun belirlediği minimum hizmet seviyesinde çalışmaya devam etmesi şirketler için hayati önem taşıyor. İşte bu noktada “İş Sürekliliği” devreye giriyor. İş sürekliliği konsept olarak içerisinde felaket yönetimini de kapsamaktadır.

Siber Güvenlik 4.0 ve Felaket Yönetimi Teknoloji Platformumuzda dijitalleşen iş yaşamında günümüzün gerekleri ve gelecekteki yeni güvenlik anlayışını ele alacağız.