İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilişim

Genel Açıklama

İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilişim

Dijital Etkinlik

İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilişim

Yeni düzene göre yeni meslekler dikkat çekiyor. Verinin çeşitlenmesi ile beraber yapay zeka, robotik, iot gibi pek çok konuda da yeni dallar oluştu. İşte bu noktada İK uzmanlarının tüm bu konulara odaklanması önem taşıyor. İşletmelerin dijitalleşmesinde bulut tabanlı İnsan Kaynakları yönetim yazılımlarının ve iş gücü planlama sistemlerine uyum sağlayabilmenin önemi ana başlıklar arasında yer alırken, başarı; tüm ileri teknoloji çözümlerinin  İK sistemlerine entegre edilmesi ile mümkün.

Dijital dönüşümü, şirketlerin iş süreçlerinin tamamında teknolojiyi daha etkin ve yoğun kullanmaları olarak tanımlasak da bundan daha da ilerisi şirketin dijital strateji vizyonu etrafında oluşturulacak topyekun bir dijital organizasyon ve yönetim anlayışından bahsetmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Şirketlerin tam anlamıyla dijital dönüşümü başarabilmesi için teknoloji ve iş süreçlerinin yanında tüm insan kaynağının da dijital dönüşüm yetkinliğine sahip olması gerekiyor. Bu da ancak dijital liderlerle mümkün olabiliyor. Dijital dönüşümün başarılı olması için bir dijital lider ataması yapılması şart.

Bu noktada farklı kuşakların birlikte ve verimli çalışabilmeleri için yeni çalışma düzenlerinin de geliştirilmesine olan ihtiyaç göze çarpıyor. Değişmesi ve sürdürülmesi gereken iş yapış şekilleri, farklılaşan iş modelleri, IK alanındaki yeni farkındalıklar, dijitalleşme için gereken yeni teknoloji bakış açıları bu dijital etkinlikte ele alınacaktır.