Kamuda BT Yönetişimi ve Endüstri 4.0 Teknoloji Platformu

Genel Açıklama

Kamuda BT Yönetişimi ve Endüstri 4.0 Teknoloji Platformu

Tüm dünyada üretim ve sanayi olarak büyük bir dönüşümün içerisindeyiz. Endüstri ve sanayide elde edilen faydalar, gelişen teknolojiler ile büyüyor. Tüm süreçler artık dijitale geçiyor, teknolojiler birbiri ile konuşuyor. Tüm sektörlerde yaşanmakta olan bu değişim ve dönüşüm şüphesiz ki Devlet Kurumlarının önderliğinde yerini buluyor.

Kamuda BT Yönetişimi ve Endüstri 4.0 Teknoloji Platformu

Tüm dünyada üretim ve sanayi olarak büyük bir dönüşümün içerisindeyiz. Endüstri ve sanayide elde edilen faydalar, gelişen teknolojiler ile büyüyor. Tüm süreçler artık dijitale geçiyor, teknolojiler birbiri ile konuşuyor. Tüm sektörlerde yaşanmakta olan bu değişim ve dönüşüm şüphesiz ki Devlet Kurumlarının önderliğinde yerini buluyor.
Türkiye'nin uluslararası rekabette tek çıkış noktasının yüksek teknoloji temelli üretimden geçtiği gerçeği ve Endüstri 4.0 dalgasını yakalaması son derece kritik.
Kamu ve özel sektör temsilcilerinin Endüstri 4.0 devrimiyle ilgili olarak bir araya gelip Türkiye projeksiyonu üretmeleri ve Türkiye’nin de bu sahada odak alanlarını tespit edilmesi gerekiyor.

  • Yeni Devrim : Endüstri 4.0
  • Endüstri 4.0 konusunda kamuya ve özel sektöre ne gibi görevler düşüyor?
  • Endüstri 4.0'ın Etkileri Neler Olacak?


Kamunun tüm süreçlerde yeni eylem planlarında teknoloji yapılanmasına verdiği önem, yapmakta olduğu yatırımlar ve yenilikler tüm teknolojik konulardaki hızlı gelişimi ile göze çarpmaktadır. Ülkemizde de bu atılan adımlar teknoloji çağına yakışır bir şekilde hızlıca her an yeniden yapılanmakta ve büyümektedir.
Endüstri 4.0 dalgalanmasında alacağı yol, izleyeceği yol haritası, stratejisi, yeni rollerin belirlenmesi nasıl olacak? Gelecek teknolojiyi, Endüstri 4.0’ı ve dikkat çeken kamu projelerini, yatırımlarını konuşmak, paylaşmak için Ankara’da bir araya geliyoruz.

‘’Kamuda Endüstri 4.0 Stratejisi’’ ve ‘’Kamuda BT Yönetişimi’’ konularını birlikte tartışacağız.