Gelecek Bilişim Ekonomisinde

Genel Açıklama

Gelecek Bilişim Ekonomisinde

Dijital Etkinlik

Gelecek Bilişim Ekonomisinde

Geleceğin yol haritası BT ile çiziliyor…

Pandemi süreciyle birlikte bilişim teknolojilerinin önemi bir kez daha ön plana çıktı. Bilişim 500 Araştırması’ndan çıkan ilk verilere göre de 2020 yılında her 10 bilişim şirketinden 8’i büyüdü. Bu büyümenin önümüzdeki dönemlerde de sürmesi bekleniyor. Bilişim şirketlerindeki büyüme hem bu şirketlerin yurtdışına açılması ve ihracat çalışmalarının artması hem daha fazla uluslararası şirketin ülkemize yatırım yapması hem de farklı alanlarda faaliyet gösteren kurum ve şirketlerin bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanarak verimliliklerini ve rekabet avantajlarını güçlendirmesinin bir göstergesi olarak da görülebilir. Kısaca özetlemek gerekirse geleceğin iş dünyasının şekillenmesinde bilişim teknolojilerinin varlığı yadsınamaz.

BThaber olarak gerçekleştireceğimiz “Gelecek Bilişim Ekonomisi’nde” başlıklı konferansımızda;

-              Türkiye bilişim sektörünün gelişimi

-              Bilişim sektörünün ve teknolojilerinin gelişiminin diğer sektörlere yansıması

-              Rekabet avantajları

-              Yurtdışına açılma potansiyeli ve teknoloji ihracatı

gibi konular ele alınacak.

Yönetimini BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe'nin üstlendiği bu dijital konferansta T.C. Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hakan Yurdakul’un yanı sıra sektörün önde gelen şirketlerinin CEO’ları yer alacak.