Dijital Dönüşüm Dinamiklerinin Teknoloji Platformu 2020

Genel Açıklama

Dijital Dönüşüm Dinamiklerinin Teknoloji Platformu 2020

GOSB Yönetim Merkezi Konferans Salonu

Dijital Dönüşüm Dinamiklerinin Teknoloji Platformu 2020

‘’Bilgiden bilmeye, insandan makineye geleceğe yolculuk’’

Bugün ve gelecekte her şeyin üstünde ve her şeyden daha önemli tek şey, bilgi. Bu nedenledir ki bugün geliştirilen teknolojilerin hemen hepsi bilgiyi toplamak, saklamak, analiz etmek, iletmek, yönetmek, faydaya dönüştürmek hatta bilgiye akıl ve zeka katmak üzerine yoğunlaşmış durumda.

Dijital dünyadaki devasa verinin stratejik avantaja ve faydaya dönüştürülmesi noktasında nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zeka üçlüsü birlikte çalışarak bizi geleceğe taşıyan güçlü bir sinerji oluşturuyor.

Nesnelerin interneti aslında günlük hayatta kullandığımız cihazların ağ teknolojisine yani internete dahil olmasını ve gerektiğinde birbiriyle iletişim kurmasını tanımlıyor ancak bugün bu kavramı daha da genişleterek canlı-cansız her şeyin ağa bağlandığı bir evreni tanımlıyoruz.

Bu bağlı evrende her an sayısız veri üretiliyor ve bu veriler büyük veri platformlarında anlam kazandırılmayı, işlenmeyi, analiz edilmeyi, değere ve faydaya dönüştürülmeyi bekliyor. Nesnelerin interneti ile her ortamda bulunan sensörler sayesinde toplanan ve dijital dünyadaki yapısal olmayan verilerin analiz edildiği, çözümlendiği yer olan büyük veri çözümleri; şirketler için en iyi fikirlerin üretilmesinde, sorunların tespiti ve çözümlenmesinde, yeni iş alanları oluşturulmasında, müşterilerin kazanılmasında, süreç ve ürün iyileştirmelerinde, gelecek stratejilerinin belirlenmesinde vb. stratejik sonuçlar üretiyor.

Büyük verinin yaşadığı ve yönetildiği platformlar Bulut Teknolojileri’ni adresliyor. IoT ve diğer tüm dijital platformlardan gelen veriler için kesintisiz, güvenilir, uygun maliyetli BT altyapısını sunan bulut bilişim, internet üzerinden hizmet kiralama modelleriyle öne çıkıyor. Teknoloji bugünden itibaren bir adım daha ileri giderek bulut üzerindeki büyük verinin birtakım yapay zeka algoritmaları ile bilişsel (kognitif) analizini yaparak yani beynin işleyişi (zeka) ile bilgisayar arasında bir bağ kurarak akıllı iş sonuçları üretilmesini sağlayacak.