Biyometri ve Güvenlik Teknoloji Platformu

Genel Açıklama

Biyometri ve Güvenlik Teknoloji Platformu

Swissotel Ankara23 Mart 2016 | 09:15 - 16:30

Biyometri ve Güvenlik Teknoloji Platformu

Biyometri ve Güvenlik Platformu

BİYOMETRİ VE GÜVENLİK TEKNOLOJİ PLATFORMU

Güvenli yaşama isteği, içinde bulunduğumuz yeni dünya ekseninde artık bir ihtiyaç ve her gün bu istek daha da artıyor. Kimlik güvenliğimiz başta olmak üzere hepimiz, güvenli yaşam, güvenli sağlık hizmeti, güvenli alışveriş, bilginin güvenliği, güvenli seyahat, güvenli mekanlar ve şehirlerde yaşamak istiyoruz.

Riskler ve tehditler karmaşıklaştıkça güvenliğin sağlanması için yüksek teknoloji ya da ileri teknolojiler dediğimiz biyometrik güvenlik teknolojileri devreye giriyor. Sağlıktan sosyal güvenliğe, kamu hizmetlerinden ulaşıma ve sınır kontrolüne, finans ve bankacılıktan şehir güvenliğine kadar sayısız alanda kullanılan biyometrik teknolojiler temel olarak insan bedeninin bir parçasının ölçülmesi ya da kişi davranışının ölçülmesi ile veri elde edilen sistemlerdir.

Biyometrik tanıma metotlarının eklendiği pazarda temel olarak parmak izi, avuç içi damar, parmak izi, iris, retina, yüz ve ses tanıma gibi güvenlik yöntemleri mevcut.

Biyometrik teknolojilerin geldiği son nokta;
Ülkemizdeki güncel biyometri projeleri, yeni uygulamalar, veri güvenliği, bu alandaki yeni standartlar, sistem seçimi, entegrasyon, örnek projeler gibi konular olup, Biyometri ve Güvenlik etkinliğimizde her yönü ile ele alınacaktır.

  • Bilişimde yüksek güvenlik standartları; güvenik ve biyometri teknolojileri
  • Kamuda biyometri uygulamaları (kimlik, SGK, sınır güvenliği, kritik tesisler güvenliği, vergi, sürücü belgeleri ve daha pek çoğu) gibi dokümanlardır.
  • Biyometrik güvenlik unsurları; yüz ve avuç içi tanıma, parmak izi, iris, ses tanıma
  • Biyometri teknolojileri ve kimlik yönetimi
  • Biyometri teknolojilerinde günümüz ve gelecekteki yenilikler, dünya örnekleri
  • Finans ve bankacılıkta biyometri
  • Sağlıkta biyometri
  • Biyometri neler sunuyor; verimlilik, güvenlik, hız, maliyet tasarrufu, alınabilecek önlemler vb
  • Biyometrik verilerin büyük veri kapsamında işlenmesi ve yönetilmesi
  • Biyometrik verilerin gizliliğinin sağlanması, hukuki ve yasal düzenlemeler