Bilişim Zirvesi'21

Genel Açıklama

Bilişim Zirvesi'21

Dijital Etkinlik

Bilişim Zirvesi'21

BİLİŞİM ZİRVESİ HAKKINDA

Bilişim Zirvesi, 2000 yılından bu yana Türkiye ve bölgenin çok yönlü kalkınmasına öncülük eden ve çığır açan politikaların üretildiği; çağdaş, üretken ve yenilikçi bir ekonomi sisteminin oluşmasına teknoloji perspektifinden bakarak katkıda bulunan; ilham veren, cesaretlendiren iş deneyimlerinin paylaşıldığı; güçlü, sağlam işbirliklerinin oluşturulduğu ve aynı zamanda bilimle teknolojinin kesiştiği noktada geleceğe ışık tutan köklü ve lider etkinliktir.  Bilişim Zirvesi bireylerin, şirketlerin ve ülkelerin olmazsa olmazı haline gelen teknoloji ve bilişimin vizyon, strateji ve yol haritasının belirlenmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi için her yıl yeni, yeniden ele alınarak en geniş ve zengin içerikli etkinliği olma özelliğini koruyor. Bilişim Zirvesi (ICT Summit), Türk İş Dünyası’nın teknoloji ile etkileşimi ve sinerjisiyle ülkemizin ve bölgenin lider iş ve işbirliği etkinliği olma özelliğini de devam ettiriyor. 2000 yılından bu yana edindiği eşsiz birikimle ülkemizin ve bölgenin lider etkinliği haline gelen Bilişim Zirvesi, gündem oluşturan içeriği, bilişim dünyasının tüm oyuncularını kucaklayan yapısı, tüm tarafları bir araya getiren ve buluşturan özelliği, geleceğe dönük yüzü ve yeniliklere açık kimliğiyle bilişim sektörünün de bütünleşik yapısını ve gücünü gösterdiği etkinliklerin başında geliyor. 

BİLİŞİM ZİRVESİ'21 KAPSAMI

Bilişim teknolojilerinde yaşanan ve yaşanacak olan gelişmeleri gelenekselden geleceğe uzanan geniş ve zengin bir perspektifle iş dünyasının gündemine taşıyan Bilişim Zirvesi, 21 yıllık birikiminden aldığı güçle bizi yine heyecanlı, soluk soluğa bir zirveye çıkarıyor.  Tüm ileri teknolojilerin aynı zincirde birleşmesi ile evren sanatını özdeşleştiren zirve gelecek 30 yılın teknoloji seviyesini belirlemeyi amaçlıyor. Zirve 24 Kasım 2021 tarihinde Evren Sanatı ana temasıyla iş, kamu, bilişim ve akademik dünyayı olağanüstü bir dijital platformda bir araya getiriyor. Son yıllarda duvarın ardındaki yapay zekânın şekillendirdiği yeni akıllı dünya ekonomisini irdelemiş ve bu yenidünyada var olmanın ve yaşamanın formüllerini ortaya koymuştuk. Sonrasında ise yapay zekânın temel hammaddesi olan verinin gücünü ele alarak verinin derin analizini, verinin doğru ve yerinde kullanımı sayesinde geleceğe nasıl yön vereceğimizi anlamak, kavramak, tasarlamak, kurgulamak, planlamak, strateji oluşturmak üzere zirvede bir araya geldik. Geçen yıl ise bilim çevrelerinin hararetli tartışmalarına yol açan, ülkelerin rekabette yeni bir güç olarak hazırlıklarını sürdürdükleri kuantum teknolojilerini masaya yatırarak tüm gelişmiş teknolojilerin birleştirilmesi ve birlikte kullanarak ileriye gidilmesi planıyla bu yılın ana tema konusunu belirledik. Şimdi ise; alıştığımız, benimsediğimiz ve kabullendiğimiz teknoloji düzlemiyle vedalaşma zamanı yaklaşıyor. Hayatın her alanında dönüşmesi gereken süreçler, zorluklar, fayda ve avantajlar önden stratejik olarak hesaplanmalı ve yol haritası çıkartılmalıdır. Teknoloji ve bilişim kavramını kuantum teknolojilerinin başlaması ile baştan aşağı değiştirecek olan bu kavrama uyum sağlamak için mevcut düzenin reformist bir yaklaşımla yıkılması, yıkım öncesi tedbirlerin alınması ve yeniliğe hazır olunması için yaşam çiçeği formundan yola çıkarak “Evren Sanatı” olarak tanımladığımız tema ile yeniden karşınızda olacağız. Dünyada “ışığın dili” olarak da bilinen yaşam çiçeği bu defa teknoloji ve gelecek için yeniden form bulmaya başlıyor. Evren sanatını şimdi teknoloji için oluşturuyor. Her şeyin dijitale evrildiği bir çağda yıkıcı yenilikçi teknolojiler iş dünyasını kökten hızlı bir değişime zorluyor. İnternet ve mobilite ile ivme yakalayan dijital dönüşüm hareketi endüstri 4.0, nesnelerin interneti, bulut, yapay zeka, robot teknolojileri, veri analitiği gibi teknoloji uygulamalarıyla zirveye yolculuğunu sürdürüyor. Bu yolculukta ivmeyi daha da hızlandıracak yeni arayış ise tüm bu teknolojilerin birbiri ile uyum içinde ve aynı anda çalışması. İşte tam da bu noktada karşımıza çıkan EVREN SANATI! 

Fikir ve düşünce liderleri, yönetim guruları, gelecek tasarımcıları, akademisyenler, iş profesyonelleri, teknoloji liderleri, uzmanlar, yöneticiler, kanun yapıcılar, yasal düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları, toplum bilimciler, mühendisler vb. insanlığın yeniçağına tanık olmak için Bilişim Zirvesi'nde olacak.

Zirve'nin bilgi, paylaşım ve buluşma ortamları şunlar olacak:

- Keynote / Konuk konuşmacılar       - Konferanslar                           - Sunumlar

- Paneller                                   - Kullanıcı deneyimleri                          - Forumlar     

- Eğitim seminerleri                     - Sosyal etkinlikler                      

- İletişim ve buluşturma ortamları   - Sergi ve fuaye alanları   

Hedef Kitle

Siyasetçiler, iş ve bilişim dünyası liderleri ve yöneticileri, teknoloji üreticileri, satıcıları, bilişim çalışanları, sivil toplum kuruluşları, girişimci ve yatırımcılar, gelecek bilimciler, bilim insanları, fikir liderleri ve düşünürler, hukukçu, eğitmen, sağlık uzmanları, akademisyen, sosyolog, psikolog, sporcu, sanatçılar, üretimden sağlığa savunmadan perakendeye tüm işkollarında çalışan yönetici ve uzmanlar, mühendisler vb.nin de buluştuğu Bilişim Zirvesi'20; gündem belirleyen, tartıştıran ve fikir paylaşımında bulunulmasını sağlayan, entegre dijital ve zeki bir dünyaya uyumun ipuçlarını barındıran kimliğiyle özgün bir kamuoyu oluşturacak. 

Tema İçerik ve Konuları

21. Bilişim Zirvesi’nde ‘Evren Sanatı” ana teması ile ileri teknoloji uygulamalarının birlikte ve bütün olarak hayata akışını ve tüm sistemleri uğratacağı değişimi aşağıdaki ana ve alt başlıklarla işleyeceğiz.

Bilişim Zirvesi’21  ‘Evren Sanatı’  Ana Tema - Açılış Programı

Protokol konuşmaları

Ana Tema (Keynote) sunumları

Büyük Sponsor sunumları

Paralel Tema Platformları

Son IoT Sistemler Platformu

Dijital İş Süreçleri, RPA ve Yapay Zeka Platformu

Kurumsal Dönüşüm Platformu

Büyük Veri ve Analitik Teknolojileri Platformu

Bulut Çözümleri Platformu

Son IoT Sistemler Platformu

Daha akıllı ve daha hızlı IoT

Toplayan, ileten, konuşan, karar veren sistemler

Nesnelerin ve sensörlerin güvenliği

Endüstriyel IoT, tüketiciler için IoT ve ticari IoT

Büyük veriyi ve yapay zekayı besleyen IoT’nin yeni yetenekleri

Uçtan uca veri haberleşmesinde yeni IoT standartları

IoT uygulamalarında bulut teknolojilerinin rolü

Dijital İş Süreçleri, RPA ve Yapay Zeka Platformu

Pandemi sürecinde iş süreçlerinin önemi

Agile metodolojisi

Bulutta doküman ve iş süreçleri yönetimi

E-arşiv, e-fatura, e-defter

Süreçlerin yaşam döngüsü

Evden çalışma dönemi için RPA

İK için RPA

Robotlar, Yapay zeka ve makine öğrenimi

İnovasyonda robotik teknolojiler ve yapay zeka

Devasa verinin analizinde yapay zeka faktörü

Finans sistemlerinde yapay zeka

Kurumsal Dönüşüm Platformu

Robotik Süreç Otomasyonu

ERP Sistemler

Yapay zeka ile akıllanan sistemler

e-İşler ve e-işlemler

İşin temelinde dönüşüm yatıyor

Kurumsal kaynak planlama ile dijital dönüşüm aynı anda

Büyük Veri ve Analitik Teknolojileri Platformu

Yapay zeka destekli analitik

Büyük veri ve açık veri analitiği

Veriyi yönetmek ve hızlı hayata geçirmek

Büyüyen verinin yaşam alanı bulut

Gelişmiş Analitik Yöntemleri

Kuantum ile Veri

Akan verinin karakterizasyonu, üretimi ve analitiği

Bulut Çözümleri Platformu

Altyapı verimliliği

Felaket kurtarma

Bulut sistemler ve veri merkezleri

Bulut bilişimin yaşam arenası yapay zeka

Yüksek performanslı işlemlerde bulut farkı

Hibrit bulut mimarisi

Bulutta veri yedekleme

Bulut Çözümleri Platformu

Altyapı verimliliği

Felaket kurtarma

Bulut sistemler ve veri merkezleri

Bulut bilişimin yaşam arenası yapay zeka

Yüksek performanslı işlemlerde bulut farkı

Hibrit bulut mimarisi

Bulutta veri yedekleme

Akıllı Güvenlik Platformu

Zero Day Güvenliği

Güvenlik Karnesi

Kritik Sistemlerde Güvenlik

Ulusal Siber Güvenlik

Yeni Nesil Güvenlik Yaklaşımları

Güvenli Doğrulamalar

Siber Güvenlik Yönetimi

CIO Turkey ile Dijital Dönüşüm Platformu

Buzkıran CIO’lar ve Teknolojiler

Üretim ve Teknoloji

Dijital Liderler

Pandemide Zorunlu Dönüşüm

Dijitalleşmede CIO Etkileri

Yalın Dijital

BiTekDer ile Sürdürülebilir Dijitalleşme

Sürdürülebilir Teknolojiler

Dijitalleşme Politikaları

BT Sektörü ve Gelecek

Sürdürülebilir İş Süreçleri

 

GEÇMİŞ "BİLİŞİM ZİRVESİ" ETKİNLİKLERİ