Bilişim Zirvesi'20

Genel Açıklama

Bilişim Zirvesi'20

İstanbul

Bilişim Zirvesi'20

BİLİŞİM ZİRVESİ HAKKINDA

Bilişim Zirvesi, 2000 yılından bu yana Türkiye ve bölgenin çok yönlü kalkınmasına öncülük eden ve çığır açan politikaların üretildiği; çağdaş, üretken ve yenilikçi bir ekonomi sisteminin oluşmasına teknoloji perspektifinden bakarak katkıda bulunan; ilham veren, cesaretlendiren iş deneyimlerinin paylaşıldığı; güçlü, sağlam işbirliklerinin oluşturulduğu ve aynı zamanda bilimle teknolojinin kesiştiği noktada geleceğe ışık tutan köklü ve lider etkinliğidir.

Bilişim Zirvesi bireylerin, şirketlerin ve ülkelerin olmazsa olmazı haline gelen teknoloji ve bilişimin vizyon, strateji ve yol haritasının belirlenmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi için her yıl yeni, yeniden ele alınarak

en geniş ve zengin içerikli etkinliği olma özelliğini koruyor. Bilişim Zirvesi (ICT Summit), Türk İş Dünyası’nın teknoloji ile etkileşimi ve sinerjisiyle ülkemizin ve bölgenin lider iş ve işbirliği etkinliği olma özelliğini de devam ettiriyor.

2000 yılından bu yana edindiği eşsiz birikimle ülkemizin ve bölgenin lider etkinliği haline gelen Bilişim Zirvesi, gündem oluşturan içeriği, bilişim dünyasının tüm oyuncularını kucaklayan yapısı, tüm tarafları bir araya getiren ve buluşturan özelliği, geleceğe dönük yüzü ve yeniliklere açık kimliğiyle bilişim sektörünün de bütünleşik yapısını ve gücünü gösterdiği etkinliklerin başında geliyor. 

 

GEÇMİŞ "BİLİŞİM ZİRVESİ" ETKİNLİKLERİ

     

BİLİŞİM ZİRVESİ'20 KAPSAMI

Bilişim teknolojilerinde yaşanan ve yaşanacak olan gelişmeleri gelenekselden geleceğe uzanan geniş ve zengin bir perspektifle iş dünyasının gündemine taşıyan Bilişim Zirvesi, 20 yıllık birikiminden aldığı güçle bizi yine heyecanlı, soluk soluğa bir yolculuğa çıkarıyor.  Bilişim Zirvesi’20, bilim çevrelerinin hararetli tartışmalarına yol açan, ülkelerin rekabette yeni bir güç olarak hazırlıklarını sürdürdükleri, gelecek 30 yıla şekil verecek olan kuantum teknolojisini gündeme taşıyor. Zirve 2020 yılında Kuantum Yolculuğu ana temasıyla iş, kamu, bilişim ve akademik dünyayı olağanüstü bir dijital platformda bir araya getiriyor.

Son yıllarda duvarın ardındaki yapay zekânın şekillendirdiği yeni akıllı dünya ekonomisini irdelemiş ve bu yenidünyada var olmanın ve yaşamanın formüllerini ortaya koymuştuk. Geçtiğimiz yıl ise yapay zekânın temel hammaddesi olan verinin gücünü ele alarak verinin derin analizini, verinin doğru ve yerinde kullanımı sayesinde geleceğe nasıl yön vereceğimizi anlamak, kavramak, tasarlamak, kurgulamak, planlamak, strateji oluşturmak üzere zirvede bir araya geldik.

Şimdi ise; alıştığımız, benimsediğimiz ve kabullendiğimiz teknoloji düzlemiyle vedalaşma zamanı yaklaşıyor. Hayatın her alanında dönüşmesi gereken süreçler, zorluklar, fayda ve avantajlar önden stratejik olarak hesaplanmalı ve yol haritası çıkartılmalıdır. Önümüzde uzun bir yolculuk var. Teknoloji ve bilişim kavramını baştan aşağı değiştirecek olan bu kavrama uyum sağlamak için mevcut düzenin reformist bir yaklaşımla yıkılması, yıkım öncesi tedbirlerin alınması ve yeniliğe hazır olunması için yolculuk başlıyor. Anka kuşu tutuşmaya başladı, ışığını görüyoruz. Küllerinden yeniden doğacak olan geleceğin ileri ve yeni teknolojileri için Kuantum Yolculuğu başlıyor.

Her şeyin dijitale evrildiği bir çağda yıkıcı yenilikçi teknolojiler iş dünyasını kökten hızlı bir değişime zorluyor. İnternet ve mobilite ile ivme yakalayan dijital dönüşüm hareketi endüstri 4.0, nesnelerin interneti, bulut, yapay zeka, robot teknolojileri, veri analitiği gibi teknoloji uygulamalarıyla zirveye yolculuğunu sürdürüyor. Bu yolculukta ivmeyi daha da hızlandıracak yeni bir kavram ve teknoloji arayışı karşımıza çıkıyor. Sınırsız ve sonsuz üretilen veriyi yine anlık olarak işleyebilecek yeni bir teknolojiye ihtiyaç duyuruyoruz. İşte tam da bu noktada karşımıza çıkan teknoloji Kuantum!

Fikir ve düşünce liderleri, yönetim guruları, gelecek tasarımcıları, akademisyenler, iş profesyonelleri, teknoloji liderleri, uzmanlar, yöneticiler, kanun yapıcılar, yasal düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları, toplum bilimciler, mühendisler vb. insanlığın yeniçağına tanık olmak için Bilişim Zirvesi'nde olacak.

Zirve'nin bilgi, paylaşım ve buluşma ortamları şunlar olacak:

- Keynote / Konuk konuşmacılar       - Konferanslar                                    - Sunumlar

- Paneller                                           - Kullanıcı deneyimleri                        - Forumlar      

- Eğitim seminerleri                            - Sosyal etkinlikler                                  

- İletişim ve buluşturma ortamları      - Sergi ve fuaye alanları           

Hedef Kitle

Siyasetçiler, iş ve bilişim dünyası liderleri ve yöneticileri, teknoloji üreticileri, satıcıları, bilişim çalışanları, sivil toplum kuruluşları, girişimci ve yatırımcılar, gelecek bilimciler, bilim insanları, fikir liderleri ve düşünürler, hukukçu, eğitmen, sağlık uzmanları, akademisyen, sosyolog, psikolog, sporcu, sanatçılar, üretimden sağlığa savunmadan perakendeye tüm işkollarında çalışan yönetici ve uzmanlar, mühendisler vb.nin de buluştuğu Bilişim Zirvesi'20; gündem belirleyen, tartıştıran ve fikir paylaşımında bulunulmasını sağlayan, entegre dijital ve zeki bir dünyaya uyumun ipuçlarını barındıran kimliğiyle özgün bir kamuoyu oluşturacak.

PROJE

Bilişim Zirvesi’20 “Kuantum Yolculuğu” Projesi Nedir?

QUANTUM JOURNEY

Karmaşıklığın ve bilinemezliğin hesaplanması bilimi olarak da adlandırabileceğimiz kuantum teknolojilerinin temeli kuantum mekaniğine dayanıyor. Kuantum mekaniği, her bitin 0 veya 1’i temsil ettiği bilgileri kullanarak biti işleyen klasik bilgisayarların yerine her ikisini bir arada kullanıyor. Klasik bilgisayarlarda bit olarak adlandırılan bu sistem kuantum bilgisayarlarda kubit (quantum bit/ qubit) olarak adlandırılıyor. Kubitler aynı anda iki farklı durumda da var olabiliyorlar ve parçacıkların ya da grupların birbirine dolaşmış olduğu karmaşık durumlara karşı tepki gösteriyorlar.  Aynı zamanda kuantum bilgisayar, klasik bilgisayardan çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi gereken işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Günümüz dünyasında artık herşey veri üretiyor ve bu verilerin her birinin de değere dönüşme potansiyeli bulunuyor. Ev aletlerinden sürücüsüz otomobillere, fabrikalardaki üretim makinelerinden sağlık cihazlarına kadar her cihazdan sürekli bir veri üretimi söz konusu. Üretilen bu yapılandırılmamış verilerin anlık olarak bir merkeze iletimi, burada işlenmesi ve makinelere uzaktan anlık komutlar verilmesi gibi uygulamaların artacağı düşünüldüğünde, sınırsız ve sonsuz üretilen anlık veriyi yine anlık olarak işleyecek bir teknolojiye ihtiyaç var; bu da kuantum teknolojisi.

Örneğin ülke çapında aranan bir suçlunun fotoğrafı, yine ülke çapında binlerce noktaya yerleştirilmiş sensör kameraların topladığı devasa verilerle karşılaştırılarak anlık olarak o suçlunun nerede olduğu tespit edilebiliyor. Ya da sürücüsüz otomobilden bahsediyoruz, bu araçlar yakın zamanda yollarda yerini alacak ve hızla yaygınlaşacak gibi görünüyor. Peki binlerce hatta milyonlarca sürücüsüz araçtan alınan veriler hangi bilgisayarlarda anlık olarak işlenecek? İşte bu noktada yeni nesil bilgisayar teknolojisi olan kuantum devreye giriyor.

Kuantum teknolojisi sayesinde veri bilimi yeni bir anlam kazanacak. Bu teknolojinin hayata geçmesiyle birlikte anlık olarak tüm olasılıkların hesaplanarak dijital verilerin işlenmesi, anlamlandırılması, uygulamaya alınması çok çok daha hızlı yapılabilecek. Kuantum bilişim bu yönüyle yapay zekanın çalışma kabiliyetinin geliştirmesine büyük katkı sağlayacak. 

Kuantum teknolojisi, yolculuğunun henüz başında olmakla birlikte önümüzdeki 30 yıl içerisinde hemen her alanda varlığını kanıtlayacağını söyleyebiliriz. Kuantum bilgisayarlar, halen ilk adımlarını atıyor olsalar da çözümü yıllar alacak problemleri çok kısa sürede çözmeyi vaat ettikleri için ülkelerin dahi kalkınma programlarına girmiş durumda. Savunmadan, sağlığa, şehir yönetiminden güvenliğe, uzay bilimlerinden finansa, telekomünikasyondan eğitime kadar uzanan tüm yaşam alanlarını derinden etkileyecek olan kuantum teknolojisi, hiçbir olasılığı göz ardı etmeksizin dijital verilerin değerlendirilmesinde kilit rol oynayacak.

Kuantum yolculuğu yeni başlıyor ve bu yolculuk onyıllar boyunca sürecek. Karmaşıklığın ve bilinemezliğin sisli dünyasında nasıl yolumuzu bulacağımızı keşfetmek, tüm olasılıkları hesaplayarak en doğru tahminlemeyi yapabilmek, bizi bekleyen majör değişimlerin neler olacağını anlamak ve bu yeni döneme hali hazırda kullandığımız çözümlerle hazırlanmak sizi Bilişim Zirvesi 2020’ye bekliyoruz.

Bilişim Zirvesi'20 yine ülke gündemini değiştirecek bir ana tema ile bu yıl da siyasiler başta olmak üzere iş ve bilişim profesyonellerini, kamu ve yerel yönetimleri, akademik dünyayı, sivil toplum kuruluşlarını, düşünce liderlerini ve bilim insanlarını dijital platformda bir araya getirecek. Zirveye katılan tüm paydaşlarla beraber çözümlenmesi gereken kuantum denklemini çevrimiçi olarak masaya yatıracağız.

Tema İçerik ve Konuları

20. Bilişim Zirvesi’nde ‘Quantum Journey ana teması ile sınırsız ve sonsuz üretilen veriye, verinin anlık olarak işlenmesi için gereken hız ve teknolojilere kuşbakışı bakacak; bunu da aşağıdaki ana ve alt başlıklarla işleyeceğiz.

Bilişim Zirvesi’20 ‘Kuantum Yolculuğu’ Ana Tema - Açılış Programı

 • Protokol konuşmaları
 • Ana Tema (Keynote) sunumları
 • Büyük Sponsor sunumları

Ana Tema Tepe Konuları

Kuantumu anlamak: Bugünden geleceğe kuantum vizyonu

Mit mi, hayal mi, gerçeğe yolculuk mu? Gelecek 30 yıllık yolculuğunda bizi ne bekliyor?

Kuantum teknolojileri yol haritası: Hesaplama, Kriptografi, Metroloji, Simülasyon

Kuantum teknolojilerin yaşamımızdaki yeri ve önemi

Kuantumun ilk temelleri ve yaşamımıza dokunan teknolojiler (fiber optik iletişim, transistör, lazer vb)

İkinci kuantum devrimi: Foton teknolojisi

Süper bilgisayar çağının yeni adı: Kuantum bilgisayarlar

Kuantum bilgisayarları süper bilgisayarlardan ayıran özellikler

Bilinemeyeni ve hesaplanamayanı da işleyen teknoloji, evrensel kuantum bilgisayarlar

Sınırsız ve sonsuz dijital veriyle başa çıkabilecek kuantum özellikli sistemler

Ülkelerin rekabette yeni gücü: Kuantum teknolojisini toplumsal faydaya dönüştürmek

Kuantum teknolojilerin geliştirilmesinde ABD ve Uzak Doğu etkisi

Kuantum manifestosu: AB Kuantum Teknolojileri Amiral Gemisi Programı

Türkiye’nin evrensel kuantum vizyonu ve yatırım planı ne olmalı?

Kuantum ile her an ‘’an’’ı yakalamak

Yapay zeka kuantum teknolojileriyle birleşirse…

Kauntum teknolojisi ve yapay zeka ile işi ve süreçleri yeniden tanımlamak

Kuantum bilişim ile bugünün verisini yarın için depolamak ve saklamak

Kuantum teknolojilerin geliştirilmesinde üniversite-sanayi işbirliği

Kuantum teknolojileri geliştirmede girişimciliğin özendirilmesi ve inovasyon

Kuantum teknolojiler hangi sektörleri nasıl dönüştürecek?

Teknoloji Platformları

Yeni Nesil Nesnelerin İnterneti Platformu

Bulutta İleri Teknolojiler Platformu

Kurumsal Dönüşüm Yönetim Platformu

Bilişim Sektörü Bilir Platformu

Yönetilen Hizmetler Platformu

Sınırsız, Sonsuz ve Büyük Veri Platformu

Dijital Dönüşüm Süreklilik Platformu

Finans, Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Platformu

 

 • Yeni Nesil Nesnelerin İnterneti Platformu

Her noktadan anlık verileri toplayarak entegre bir şekilde büyük veri sistemlerine aktaran nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi, bağlantılı ve akıllı bir dijital ekonominin en temel unsurlarından biri. IoT, cihazların/nesnelerin ve insanların birbirine bağlandığı bir dünyayı adresliyor ve akıllı ağa bağlı evlerden bağlı arabalara, bağlı akıllı şehirlere, akıllı fabrikalara, bağlı ülkelere kadar uzanan geniş bir dijital ekosistemin oluşmasına neden oluyor.

IoT sadece akıllı cihazlarından ya da sensörlerden ibaret değil. Uçtan uca bir IoT sisteminin hangi unsurlardan oluştuğuna bakacak olursak; elbette ki akıllı nesneler, cihazlar ve sensörler işin uç noktalarını oluşturuyor. Yanı sıra cihazları ve nesneleri birbirine bağlayan iletişim ağları ve nihayet nesnelerden gelen verilerin yer aldığı bulut ya da bilgisayar sistemleri ve buradaki verileri anlık işleyen büyük veri analiz teknolojilerini sayabiliriz.

Yapay zeka IoT’yi de dönüştürüyor ve sadece bilgi toplayan cihaz yerine haberleşen, etkileşim kuran ve karar verebilen akıllı bir nitelik kazandırıyor.

Bulut teknolojisi, IoT sistemlerinin gelişmesinde büyük rol oynuyor. Akıllı cihazlar ve sensörlerin sürekli olarak ürettiği verilerin barındığı bulut sistemleri sayesinde veriye anlık erişim, hızlı veri aktarımı, anlık veri analizi ve güvenilir bilgi iletimi mümkün olabiliyor.

Yapay zeka yeteneklerine bağlı yeni iş modellerinin oluşturulmasında IoT, verilere ulaşmanın ve toplamanın yegane unsuru olarak karşımıza çıkıyor.

Veri arttıkça yapay zeka uygulamaları da artacak, gelişecek ve zenginleşecek. En karmaşık verileri en hızlı ve en doğru biçimde işleyecek olan kuantum bilgisayarlar ve teknolojiler için girdi sağlayacak olan IoT, bu yönüyle her kesim için kritik önem taşıyor. Yanı sıra IoT teknolojisi de kuantum bilgiişleme katkı sağlayacak şekilde daha hızlı ve akıllı olarak geliştirilecek.

Platform Konuları:

 • Kuantum’a hazırlık: Daha akıllı ve daha hızlı IoT’ye doğru
 • IoT artık sadece toplamıyor; iletiyor, konuşuyor, karar veriyor
 • Yeni nesil IoT, uzmanlaşan IoT haline dönüşüyor
 • Endüstriyel IoT, tüketiciler için IoT ve ticari IoT
 • Müşteri deneyiminin iyileştirilmesinde IoT’nin önemi
 • IoT’de uygunluk, uyumluluk, güvenlik ve gizliliğe dikkat
 • Büyük veriyi ve yapay zekayı besleyen IoT’nin yeni yetenekleri
 • IoT uygulamaları için yeni nesil sensörler
 • Uçtan uca veri haberleşmesinde yeni IoT standartları
 • IoT uygulamalarında bulut teknolojilerinin rolü

 

 • Bulutta İleri Teknolojiler Platformu

BT ve ağ altyapısı, yazılımlar dahil tüm bilişim hizmetlerinin internet üzerinden kiralama yöntemiyle erişilmesini sağlayan bulut bilişim ilk çıktığından bu yana hızla gelişti ve şirketlerin olmazsa olmaz modern BT platformları haline geldi. Şirketlerin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamada işletim maliyetlerini düşürme, altyapı verimliliği, güvenlik, esneklik, çeviklik, ölçeklendirebilme ve kolaylık sağlayan bulut bilişim artık akıllı bulut mimarisine kavuşuyor.

Dijital dünyanın yaşam platformu olan bulut bilişim artık yapay zeka uygulamalarının da yaşam arenası haline geldi. Akıllı bulut mimarisi yapay zeka dokunuşuyla verileri yüksek hızda işleme, ileri analitik ve makine zekası özelliklerini de şirketlere sunmaya başladı. Yüksek performanslı bulut bilişim platformları, iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak akıllı uygulamalarla sürekli olarak inovasyonu destekleyecek bir yapıya kavuşuyor.

Endüstri 4.0’la birlikte iş dünyasında hızla yerini alan bu teknolojinin olmazsa olmazlarından biri de yüksek performanslı bulut bilişim platformları. Bu alanda anlık veri iletimini ve analizini gerektiren servisler, bulut bilişim yatırımlarının daha da artmasını sağlayacak. Yüksek performanslı bilgi işlem teknolojisi de bilgisayar kümeleri kullanarak karmaşık problemlerin birden çok makinede paralel olarak çözümünü sağlıyor.

Kuantum teknolojisini adresleyen yüksek performanslı işlemler için öncesinde milyonlarca dolar harcayarak yüksek performanslı bilgiişlem laboratuvarları kurmak gerekiyordu. Şimdi ise bu laboratuvar ortamını bulut bilişim kolaylıkla sağlayabiliyor. Esnek ve ölçeklenebilir bulut altyapısı sayesinde yüksek performanslı işlemler rahatça yapılabildiği gibi bulutta yüksek performanslı bilgiişlem kümelerini oluşturmak ve yönetmek son derece kolay.

Platform Konuları:

 • Yüksek performanslı bulut bilişim altyapısı ve önemi
 • Hibrit bulut mimarisi ve kazanımlar
 • Bulut veri merkezi güvenliği maksimize ediyor
 • Yapay zeka akıllı bulutu önceliyor
 • Yapay zeka için akıllı bulut mimarisi
 • Bulut servis modelleri; altyapı, platform ve yazılım
 • Yüksek performanslı işlemler buluta ihtiyacı artırıyor
 • Bulut üzerinde kuantum teknoloji laboratuvarı

 

 • Kurumsal Dönüşüm Yönetim Platformu -

– Kurumsal Dönüşüm Platformu desteği ile

Adına ister dijital ister teknolojik isterse kurumsal dönüşüm deyin, işin temelinde dönüşüm yatıyor. Şirketler neden dönüşmek ve neden kurumsallaşmak istiyor? Bunların temelinde teknolojik ve ekonomik dinamikler sonucu değişen müşteri beklentisi ve davranışı, aynı zamanda rekabet ve piyasa koşullarının değişimi yatıyor.

Kurumsal dönüşüm müşteri, çalışan, operasyon ve ürün katmanlarının tamamını kapsamalıdır. Dönüşümün odağında ise müşteri etkileşimi artışı, çalışanları güçlendirme, operasyonda verimlilik ve ürünlerde yenilikçi yaklaşım anlayışı mevcut.

Kurumsal dönüşüm, şirketin mevcut iş modelinin gözden geçirilmesi, kurum içi ve dışı taleplere hızlı yanıt yeteneğinin kazandırılması sanatıdır da diyebiliriz. Bu noktada da kurumsal kaynak planlama (ERP) adı verilen kurumsal dönüşüm çözümleri devreye giriyor. ERP bir şirketin hem kurumsal hem de dijital dönüşümünü birlikte entegre bir şekilde sağlayarak adeta, merkezi yönetim birimi gibi görev yapıyor.

Şirketlerin tüm birimlerini ve ekosistemini kapsayan bir ERP çözümü; farklı birimlerdeki çalışanların her birinin kendi işine ait operasyonları yönetebildiği, ancak verinin baştan sona organizasyon bütününde aktığı ve bu sayede bir birimde oluşan bilginin diğer birimlerce verimli şekilde erişilip kullanılabildiği ve yöneticilerin geleceğe ilişkin tahminler yapıp karar vermesini kolaylaştıran raporlara dönüştüğü bilgi sistemidir.

Platform Konuları:

 • Kurumsal kültür değişimi için dijital ve teknolojik dönüşüm
 • Kurumsal dönüşümün temel yapıtaşları
 • Kuantum hızında çevik dönüşüm için ipuçları
 • Yeni nesil ERP sistemleri
 • Bulut tabanlı ERP sistemleri
 • Akıllı ve analitik özellikli ERP sistemleri
 • Yapay zeka ERP’nin yeteneklerini artırıyor
 • Robotik süreç otomasyonu ve ERP entegrasyonu
 • Yapay zeka ile müşteri deneyimini zenginleştirmek

 

 • Bilişim Sektörü Bilir Platformu

Bugün ve gelecekte her şeyin üstünde ve her şeyden daha önemli tek şey, bilgi. Bu nedenledir ki bugün geliştirilen teknolojilerin hemen hepsi bilgiyi toplamak, saklamak, analiz etmek, iletmek, yönetmek, faydaya dönüştürmek hatta bilgiye akıl ve zeka katmak üzerine yoğunlaşmış durumda.

Dünyanın dijitalleşmesi, teknolojinin üretilmesi ve fayda sağlayacak sektörlere yayılımı için en öncelikli sektör olan bilişim sektörünün gelişimi, dertleri, bilgisi, gelişimi gibi pek çok konu işin uzmanlarınca bu platformda tartışılacak.

Sektörümüz Kuantum yolculuğuna nasıl hazırlanmalı?

Platform Konuları:

 • Bilişim Sektörü Geleceğe Hazırlanıyor
 • Sürdürülebilir Dijitalleşme
 • Yeni İhtiyaçlara Yeni Çözümler
 • Sektörün Derneği Ne Diyor?
 • Liderler Ne Diyor?
 • CxO’ların Yeni Yolculuğu
 • Risk ve Avantajların Belirlenmesi
 • İleri İnovasyon Politikaları
 • Sektörün Gelişimi
 • IT Sektörünün Dertleri ve Devaları

 

 • Yönetilen Hizmetler Platformu

Dijital dönüşüm tüm şirketlerin iş yapış süreçlerinde köklü değişikliklere yol açıyor. Daha çevik ve esnek bir yapıya sahip olmak isteyen şirketler, BT yatırımlarında hizmeti ön plana çıkarmaya başladılar. Dolayısıyla bilişim sektöründe hizmet odaklı büyüme, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da öne çıkıyor. Birçok hizmet bulut üzerinden alınmaya başlıyor. SLA’ler, eğitimler, entegratörlük, bir BT yatırımı kurulumu ve öncesinde sunulan danışmanlık, veri merkezinden yazılım kullandırma, kurumsal baskı yönetimi gibi birçok başlık gittikçe büyüyen ‘hizmet’ kanadının başlıkları olarak öne çıkıyor. Her geçen gün biraz daha genişleyen bu kapsam ile birlikte şirketler güvenli ve risksiz bir çalışma ortamına kavuşmayı hedefliyorlar.

Platform Konuları:

 • Şirketlerin dijitalleşme süreçlerinde hizmetin yeri ve önemi
 • Yönetilen hizmetlerin kapsamı
 • Öne çıkan hizmet alma modelleri
 • Hizmet standartları
 • Hizmette esneklik ve süreklilik
 • Hizmet alınan şirketlerin güvenilirliği ve erişilebilirlik

 

 • Sınırsız, Sonsuz Büyük Veri Platformu

Hızlı ve rekabetçi iş dünyası karmaşık iş süreçlerinin yönetilmesini ve şirketlerin geleceğini ilgilendiren nihai raporların elde edilmesini zorlaştırıyor. Veriler ancak doğru boyutlarda ve doğru yapılarda derlendiğinde, bilgi haline gelebiliyor. İhtiyaç duyulduğunda bu bilgilere kolayca erişilebilmesi ve bilgilerin yoruma çevrilebilmesi ise artık yapay zekanın işi.

Dijital dünyada yapısal (durağan) verilerin yanı sıra yapısal olmayan (akan) verilerde yaşanan devasa büyüme, şirketlerin gözünü korkutsa da sonsuz görünen ve sınırsız büyüyen veriyi yönetmek, hızlı karar alıp hayata geçirme noktasında çevikliği yakalamak zorunluluk haline geldi.

Bu sonsuz ve sınırsız büyüyen verinin yaşam alanı bulut ortamları olurken bu büyük verinin işlendiği ve faydaya dönüştüğü nokta da kuantum bilgisayarlarda koşan yapay zeka uygulamaları olacak. Şirketler bu sonsuz ve sınırsız büyük veriyi analiz edemediklerinde müşteri bilgisini, üretimini, ürünlerini, muhasebe ve bütçelemesini, satış ve pazarlama faaliyetlerini, lojistiğini, tedarikçilerini vb. yönetemez duruma gelebilirler.

Veri yığınları içinde pek çok olasılık hesapları üreterek tahminleme yapmak, öngörmek, gelecekte olabilecek gelişmeleri ya da riskleri görebilmek, önlem alabilmek, hızlı, doğru karar verebilmek için ileri analitik yöntemleri uygulanıyor. Giderek artan bilinemezlik ve öngörülemezlik durumlarını hesaplayıp ölçebilmek ise yakın gelecekte kuantum bilgiişlem ile olanaklı hale gelebilecek.

Platform Konuları:

 • Sonu ve sınırı bilinmeyene yolculuk: Büyük veri ne kadar büyüyecek?
 • Büyük veride sonsuz veri, sonsuz teknoloji mi?
 • Yarının bilgisi için büyük veri bugünden…
 • Büyük veride verinin değerini artırmak
 • Büyük veride analitiğin önemi
 • Akan verinin karakterizasyonu, üretimi ve analitiği
 • Yapay zeka destekli analitik
 • Büyük veri ve açık veri analitiği
 • Büyük veri stratejisi ile geleceğin şirketini kurgulamak
 • Bilinemezliğin ve öngörülemezliğin arttığı büyük veride kuantum imdada yetişiyor

 

 • Dijital Dönüşüm Süreklilik Platformu

Günümüzün rekabetçi iş koşullarında dijital dönüşüm belki de etkisi en fazla hissedilen dinamiklerin başında geliyor. Şirketin dönüşüme hazır olması için bir inovasyon kültürü yaratması, hızlı değişimlere ve risk almaya hazır olması gerekiyor.

Dijital dönüşüm ilk yıllarında çoğunlukla teknoloji yatırımıyla eşdeğer görülüyordu. Sonraki adımda altyapının dijitalleşmesinin yeterli olmadığından hareketle iş süreçlerinin, iş organizasyonlarının, çalışanların dijital dönüşümü gündeme geldi. Tek başına dijitalleşmek de yetmedi; iş ortakları, müşteriler hatta sektörleri içeren ekosistemin dijitalleşmesi gerektiğinin önemle üzerinde duruldu. Bugün ise dijital dönüşümün olmazsa olmaz başarı kriteri, sürekli ve sürdürülebilir bir strateji olması gerektiği yönünde.

Etkili ve sürekli bir dijital dönüşüm sağlamak isteyen pek çok şirketin önündeki en büyük engellerden biri, yeni düşünme biçimlerine yönelik direnç gösterme ve karmaşıklıklar karşısında korkuya kapılma gibi nedenlerle gerekli bakış açısı ve becerilerin kazanılamaması.

Dönüşümde süreklilik; dinamik koşullara ve rekabetçi değişimlere hızlı tepki verme yeteneğini artıran, kurumsal çeviklik kazandıran yönetim modeli olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla şirketler yalnızca bir kez değil, her gün dönüşüm stratejisi uygulamalı ve bunu hiç bitmeyecek bir yolculuk olarak benimsemeli. Günümüz iş dünyasına şekil veren yaklaşımın uzun ömürlülük değil, köklü değişikliklere açık olma ve bunları idare edebilme yeteneği olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor.

Dönüşmek bir süreç işi ve atılacak tüm adımların aynı anda planlanması şart; devreye alınması gereken de pek çok parametre mevcut. Şu da bir gerçek ki; dijital şirketlerin yıkıcı iş modelleriyle hızlı, çevik ve esnek hareket ederek müşterileri kendi saflarına çekebilme yetenekleri yüksek.

Geleneksel ve dönüşmekte olan şirketlerin de bu hıza ayak uydurması; bunun için hızlı prototip geliştirme, kuluçka merkezleri gibi yeni yaklaşımlarla dijital dönüşümlerini hızlandırmaya çalışmaları gerekiyor.

Dijital dönüşümde sürekliliği yakalamak için sürekli izleme, sürekli kontrol, sürekli geliştirme, sürekli yenilik sürekli iyileştirme vb. gerekiyor.

Platform Konuları:

 • Dijital dönüşümün olmazsa olmazları ve sürekli dönüşüm stratejisi
 • Dijital dönüşümde hızı yakalamanın yolu, startup işbirliği
 • Dönüşümde sürekliliği yakalamada yönetim ve çalışanların dönüşümü
 • Kurumsal çeviklik nedir, nasıl sağlanır?
 • Dijitalleşen şirketlerde sürekliliğin anahtarı: Agile metodolojisi
 • Agile(çevik) yazılım geliştirme yaklaşımı; proje ve insan yönetimine etkileri
 • Sürekliliği sağlayan dijital dönüşüm araçları: DevOps, konteynerlar, mikro servisler

 

 • Finans, Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Platformu

Küresel ekonominin en temel sektörü olan finans ve bankacılık, son dönemde daha önce yaşamadığı bir değişim dalgasına kapılarak küresel dijital ekonominin liderleri haline dönüştüler. Dijital dönüşüme yoğunlaşan sektör yapay zekâ, makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve bulut teknolojileriyle birlikte veri temelli akıllı ve otonom finansal hizmetler geliştirmeye ağırlık verdi. Temel amaç ise; banka müşterileriyle etkileşime geçmek. Yapay zekânın daha kolay ara yüzler sağlayarak, bankacılıkta müşteri deneyimini iyileştireceği, kolay veri analizi olanağı ve iç görü elde etmeyi sağladığı bir gerçek. Yanı sıra yakın gelecekte yapay zekanın bankacılıkta maliyetleri azaltmada, müşteri sadakatini sağlamada ve finansal hizmetlerde güvenliği artırmada önemli bir payı olacak.

Dijital dünya yeni finansal oyuncuları da yaratıyor. Geleneksel bankacılığın dışında müşterilerin yeni ürün ve finansal hizmet ihtiyaçlarını dijital ortamlar üzerinde çözen uygulamalar geliştiren FinTech şirketleri sektöre yenilikler getiriyor. Yakın gelecekteki yasal düzenlemelerin ışığında bankalar tüm bilgilerini API servisler aracılığıyla FinTech’lerle paylaşmaya başladı.

Diğer taraftan bankaların rolünün değişimine kadar gidecek bir süreci başlatan; fintech ve techfin’lerin de yararlandığı blok zinciri teknolojisi tüm dünyada hızla yaygınlaşmaya başladı. Bu teknoloji dijital para dediğimiz kriptoparanın da yaygınlaşmasını sağlayacak.

Kuantum teknolojisi ise finans ve bankacılığa yepyeni bakış açısı kazandırırken ödeme sistemlerinde yenilikleri de beraberinde getirecek. Finans kuruluşları ve bankalar kuantum alanında yeni nesil finansal çözümler üretmek için arayış içinde.

Bankalar özellikle portföy optimizasyonu, varlık fiyatlandırması ve risk analizi gibi alanlarda bu teknolojiyi kullanmayı hedefliyor. Aynı zamanda kuantum hesaplama, bankaların risklerini daha doğru bir şekilde ölçmelerine izin vererek kriptoparaya yatırım yapmaları için ek fırsatlar yaratabilir.

Platform Konuları:

 • Yeni para birimleri ve blok zinciri
 • Fintech entegrasyonu
 • Analitik ekonomi, risk analizi ve dolandırıcılık (fround)
 • Bankacılıkta yapay zekâ nereye gidecek?
 • Yapay zekâ yetenekli finansal kişisel asistanlar
 • Bankacılık ve hibrit bulut stratejisi
 • Mobil ve finans, mobil ödeme sistemleri
 • Entegre sosyal platform bankacılığı
 • Dijital ticaret ve finans verisi
 • Sosyal ağlar üzerinden para transferi ve kriptoparalar
 • Açık bankacılık ve API stratejisi
 • Kuantum teknolojisi bankacılığı ışık hızına taşıyacak
 • Güvenlikte kuantum teknolojisine hazırlık