Bilişim 500 Ekonomisi

Genel Açıklama

Bilişim 500 Ekonomisi

Dijital Etkinlik

Bilişim 500 Ekonomisi

Bilişim 500 Araştırması’ndan çıkan ilk verilere göre de 2020 yılında her 10 bilişim şirketinden 8’i büyüdü. Bu büyümenin önümüzdeki dönemlerde de sürmesi bekleniyor. Bilişim şirketlerindeki büyüme hem bu şirketlerin yurtdışına açılması ve ihracat çalışmalarının artması hem daha fazla uluslararası şirketin ülkemize yatırım yapması hem de farklı alanlarda faaliyet gösteren kurum ve şirketlerin bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanarak verimliliklerini ve rekabet avantajlarını güçlendirmesinin bir göstergesi olarak da görülebilir. Kısaca özetlemek gerekirse geleceğin iş dünyasının şekillenmesinde bilişim teknolojilerinin varlığı yadsınamaz.