Program

Veri Güvenliği ve Veri Yedekleme
14:00 14:15

BTvizyon'a Hoşgeldin

14:15 14:30
14:45 15:30

Panel

15:30 16:00

Sorular & Cevaplar