Genel Açıklama

Yapay Zeka Çağında Büyük Veri ve IoT Teknoloji Platformu

Hilton İstanbul Kozyatağı

Yapay Zeka Çağında Büyük Veri ve IoT Teknoloji Platformu

 ‘’Bilgiden bilmeye, insandan makineye ve geleceğe yolculuk’’

Bugün ve gelecekte her şeyin üzerinde ve her şeyden daha önemli tek şey bilgi. Bu nedenledir ki bugün geliştirilen teknolojilerin hemen hepsi bilgiyi toplamak, saklamak, analiz etmek, iletmek, yönetmek, faydaya dönüştürmek hatta bilgiye akıl ve zeka katmak üzerine yoğunlaşmış durumda.

Dijital dünyadaki devasa verinin stratejik avantaja ve faydaya dönüştürülmesi noktasında nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zeka üçlüsü birlikte çalışarak bizi geleceğe taşıyan güçlü bir sinerji oluşturuyor.

Nesnelerin internetiyle başlayan insan-makine etkileşiminin zirvesini yapay zeka oluşturuyor. Büyük veri ise bu etkileşim sürecinin beslendiği kaynak olarak karşımıza çıkıyor.

Yapay zeka, büyük veriye bakarken insanın göremediği ilişkiler kurmamızı sağlayarak hedefe yönelik kesin sonuçlar sunuyor. Gerçek zamanlı harmanlanmış büyük verinin yapay zeka ile analiz edilmesi sayesinde rekabetçi sonuçlar ve gerçek fayda ortaya çıkıyor.

Nesnelerin interneti, nesnelerin diğer nesnelerle etkileşim kurabildiği bir etkileşim sürecidir. Nesnelerin interneti ile her ortamda bulunan sensörler sayesinde toplanan ve dijital dünyadaki yapısal olmayan verilerin analiz edildiği, çözümlendiği yer olan büyük veri çözümleri; şirketler için en iyi fikirlerin üretilmesinde, sorunların tespiti ve çözümlenmesinde, yeni iş alanları oluşturulmasında, müşterilerin kazanılmasında, süreç ve ürün iyileştirmelerinde, gelecek stratejilerinin belirlenmesinde vb. stratejik sonuçlar üretiyor.

Büyük verinin yaşadığı ve yönetildiği platformlar Bulut Teknolojileri’ni adresliyor. Teknoloji bugünden itibaren bir adım daha ileri giderek bulut üzerindeki büyük verinin birtakım yapay zeka algoritmaları ile bilişsel (kognitif) analizini yaparak yani beynin işleyişi (zeka) ile bilgisayar arasında bir bağ kurarak akıllı iş sonuçları üretilmesini sağlayacak.

Yapay zekâ basit tanımıyla makinelere insan aklı özelliği kazandırılması olarak adlandırılsa da aslında plan yapan, strateji oluşturan, seçenekleri ölçen ve değerlendiren, olasılıkları hesaplayan ve zeki kararlar veren, kısacası bilen ve yapan bilgisayarların hakim olduğu zeki bir dönemi ortaya koyuyor.

Yapay zekanın konuları arasında; makine öğrenimi, akıl yürütme, doğal dil işleme, konuşma, görüntü işleme, insan-bilgisayar etkileşimi, diyalog ve anlatı üretimi gibi metotlar yer alıyor.

Veri olmazsa yapay zeka hiçbir şeydir. İnsan veriyi bilgiye ve değere dönüştürmede yapay zeka ortamları ile işbirliği yaparak sorunlarını daha hızlı ve kolay çözebilir; hayatını daha konforlu hale getirebilir; eksiklerini daha optimum şekilde giderebilir. Böylelikle gelecekte insan zekasına tehdit oluşturacak uygulamaların gelişmesi yerine insan-makine işbirliğine gidilerek sağlıktan, üretime, eğitime kadar her alanda kullanılabilecek zeki araçlar tasarlamak olanaklı hale gelebilir.

 

Bu Teknoloji Platformumuzda;

- Yapay zekaya ve büyük veriye veri sunan nesnelerin internetini

- Veriyi yapay zekaya bağlayarak köprü olan büyük veriyi

- Yönetilemez büyüklükteki verileri akıllandıran yapay zekayı 

-İnsanın gereksiz yüklerini üstlenip yaratıcılığını daha çok ortaya çıkarabileceği yapay zeka uygulamalarını

detayları ile ele alacağız.

 

Bu Platformda;

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin teknoloji liderleri

Teknoloji geliştiren ve sağlayan şirketler

Danışmanlık ve eğitim şirketlerinin yöneticileri

Akademisyenler

Veri yönetimi uzmanları

yer alacak.

 

Konu Başlıkları;

Big bang: IoT - Büyük Veri - Yapay Zeka üçlemesi

Şirketiniz 3’lü devrime hazır mı?

IoT - Büyük Veri - Yapay Zeka ve Güvenlik

IoT ve Yapay Zeka hangi endüstrileri nasıl dönüştürecek?

IoT: Entegrasyona hazırlık

IoT uygulamaları için temel gereksinimler ve ROI

Büyük verinin beslendiği kaynakların yönetimi

Büyük veri büyük yatırım mı gerektiriyor? ROI nasıl ölçülür?

Verinin değişen hızını yakalamak ve veri analitiği

Öngörüsel ve tahminsel analitik ne sağlıyor?

Büyük veri ve makine öğrenmesi

Karar modelleme ve veri görselleştirme

Büyüyen veriyi buluta taşımanın yolları ve avantajları

Bulut bilişimin mimari yapısı ve güvenliği

Yapay zekayı kolaylaştıran etkin ve ekonomik bulut hizmet modelleri

Verimlilik için otomasyon, otomasyon için yapay zeka

Yapay zekanın temel alanları ve yöntemleri

Yapay zeka ve etkileyeceği, dönüştüreceği sektörler

Öğrenebilen, karar alabilen yapay zeka

Makine öğrenmesi

Yapay zeka ve robotik

Yapay zeka ile sorunların tespiti ve çözümü

Yapay zeka ile ekonomik değer yaratmak

Yorum Alanı

*Bu etkinlikte toplam 0 yorum bulunmakta.

En yeni gelişmelerden ve etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız E-Bülten üyeliği için lütfen mail adresiniz ile kayıt yaptırınız.