Genel Açıklama

Kritik Öneme Sahip İş Süreçleri

Dijital Etkinlik

Kritik Öneme Sahip İş Süreçleri

Dijital dönüşüm sürecinde, tüm iş süreçlerimizi bilişim teknolojileri ile entegre ettik. Artık manuel ortamda yürütülen bir süreç neredeyse kalmadı. Bu yeni ortamda, sistemlerde yaşanan anlık bir kesinti bile iş süreçlerini dolayısıyla da kurumun geleceğini derinden etkileyebilir. Kritik bir çalışanın aniden işten ayrılmasından, doğal afetlere felaketlere,  siber saldırılardan, elektrik kesintisine kadar oluşabilecek her felaket senaryosuna kurumların hazır olması gerekiyor. Her koşulda çalışmanın kesintisiz sürmesini garanti eden iş sürekliliği yönetimi, kurumun yapısını önceden tam ve detaylı analiz etmek, kritik süreçleri planlamak, beklenmeyen riskler için senaryolar oluşturmak ve tüm bu adımların standartlara uygun ve uyum içinde olmasını sağlamak ile başlıyor.

Kritik öneme sahip süreçlerde yaşanabilecek bir duraksamanın maddi ve manevi maliyetini düşünmek bile insanı ürkütüyor. Bu açıdan bakıldığında BT hizmeti sürekliliğini içeren iyi tasarlanmış bir iş sürekliliği planı günümüzde şirketler için en önemli konulardan biri. Dolayısıyla kurum ve şirketlerin temel yapısı iş sürekliliğinin sağlanması üzerine kuruluyor. Kritik öneme sahip süreçlerde bir saniyenin bile değeri büyük. İş sürekliliği ancak tüm sistemlerin entegre ve kesintisiz bir şekilde çalıştığı bir yapıda sağlanabilir.

Yorum Alanı

*Bu etkinlikte toplam 0 yorum bulunmakta.