İhracat Ekosistemi ve Bilişim Sektöründe Yansımaları